+54 911 6983-5060 ventas@ebdistribuidora.com.ar
Seleccionar página

Interruptores
Termomagnéticos
SH200 L
Curva C – Icn: 4,5kA (IEC
60898)
Unipolares
BE2CDS241001R0024 SH201 L-C2 Interruptor
termomagnético unipolar  In 2A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
BE2CDS241001R0044 SH201 L-C4 Interruptor
termomagnético unipolar   In 4A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0064 SH201 L-C6 Interruptor
termomagnético unipolar   In 6A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0104 SH201 L-C10 Interruptor
termomagnético unipolar   In 10A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0164 SH201 L-C16 Interruptor
termomagnético unipolar   In 16A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0204 SH201 L-C20 Interruptor
termomagnético unipolar   In 20A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0254 SH201 L-C25 Interruptor
termomagnético unipolar   In 25A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0324 SH201 L-C32 Interruptor
termomagnético unipolar   In 32A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0404 SH201 L-C40 Interruptor
termomagnético unipolar   In 40A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0504 SH201 L-C50 Interruptor
termomagnético unipolar   In 50A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS241001R0634 SH201 L-C63 Interruptor
termomagnético unipolar   In 63A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
Bipolares
BE2CDS242001R0024 SH202 L-C2 Interruptor
termomagnético bipolar  In 2A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
BE2CDS242001R0044 SH202 L-C4 Interruptor
termomagnético bipolar  In 4A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0064 SH202 L-C6 Interruptor
termomagnético bipolar  In 6A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0104 SH202 L-C10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0164 SH202 L-C16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0204 SH202 L-C20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0254 SH202 L-C25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0324 SH202 L-C32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0404 SH202 L-C40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0504 SH202 L-C50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS242001R0634 SH202 L-C63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
Tripolares
BE2CDS243001R0024 SH203 L-C2 Interruptor
termomagnético tripolar  In 2A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
BE2CDS243001R0044 SH203 L-C4 Interruptor
termomagnético tripolar  In 4A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0064 SH203 L-C6 Interruptor
termomagnético tripolar  In 6A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0104 SH203 L-C10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0164 SH203 L-C16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0204 SH203 L-C20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0254 SH203 L-C25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0324 SH203 L-C32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0404 SH203 L-C40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0504 SH203 L-C50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS243001R0634 SH203 L-C63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
Tetrapolares
BE2CDS244001R0024 SH204 L-C2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
BE2CDS244001R0044 SH204 L-C4 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 4A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0064 SH204 L-C6 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 6A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0104 SH204 L-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 10A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0164 SH204 L-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0204 SH204 L-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 20A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0254 SH204 L-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 25A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0324 SH204 L-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 32A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0404 SH204 L-C40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0504 SH204 L-C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 50A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva C
BE2CDS244001R0634 SH204 L-C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva C
 
Interruptores
Termomagnéticos – Sin posibilidad de utilizar accesorios
  SH200 L
Curva B – Icn: 4,5kA (IEC
60898)
Unipolares
BE2CDS241001R0065 SH201 L-B6 Interruptortermomagnético
unipolar In 6A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
 
BE2CDS241001R0105 SH201 L-B10 Interruptortermomagnético
unipolar  In 10A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS241001R0165 SH201 L-B16 Interruptortermomagnético
unipolar In 16A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS241001R0205 SH201 L-B20 Interruptortermomagnético
unipolar In 20A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS241001R0255 SH201 L-B25 Interruptortermomagnético
unipolar In 25A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS241001R0325 SH201 L-B32 Interruptortermomagnético
unipolar  In 32A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS241001R0405 SH201 L-B40 Interruptortermomagnético
unipolar  In 40A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS241001R0505 SH201 L-B50 Interruptortermomagnético
unipolar In 50A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS241001R0635 SH201 L-B63 Interruptortermomagnético
unipolar In 63A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
 
Bipolares
BE2CDS242001R0065 SH202 L-B6 Interruptortermomagnético
bipolar  In 6A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
 
BE2CDS242001R0105 SH202 L-B10 Interruptortermomagnético
bipolar  In 10A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS242001R0165 SH202 L-B16 Interruptortermomagnético
bipolar  In 16A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS242001R0205 SH202 L-B20 Interruptortermomagnético
bipolar  In 20A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS242001R0255 SH202 L-B25 Interruptortermomagnético
bipolar  In 25A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS242001R0325 SH202 L-B32 Interruptortermomagnético
bipolar  In 32A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS242001R0405 SH202 L-B40 Interruptortermomagnético
bipolar  In 40A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS242001R0505 SH202 L-B50 Interruptortermomagnético
bipolar In 50A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS242001R0635 SH202 L-B63 Interruptortermomagnético
bipolar In 63A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
 
Tripolares
BE2CDS243001R0065 SH203 L-B6 Interruptortermomagnético
tripolar  In 6A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
 
BE2CDS243001R0105 SH203 L-B10 Interruptortermomagnético
tripolar In 10A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS243001R0165 SH203 L-B16 Interruptortermomagnético
tripolar In 16A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS243001R0205 SH203 L-B20 Interruptortermomagnético
tripolar  In 20A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS243001R0255 SH203 L-B25 Interruptortermomagnético
tripolar In 25A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS243001R0325 SH203 L-B32 Interruptortermomagnético
tripolar  In 32A Icn = 4,5kA @ IEC60898
Curva B
BE2CDS243001R0405 SH203 L-B40 Interruptortermomagnético
tripolar In 40A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS243001R0505 SH203 L-B50 Interruptortermomagnético
tripolar In 50A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS243001R0635 SH203 L-B63 Interruptortermomagnético
tripolar In 63A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
 
Tetrapolares
BE2CDS244001R0065 SH204 L-B6 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 6A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva B
 
BE2CDS244001R0105 SH204 L-B10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0165 SH204 L-B16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0205 SH204 L-B20 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 20A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0255 SH204 L-B25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0325 SH204 L-B32 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 32A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0405 SH204 L-B40 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 40A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0505 SH204 L-B50 Interruptor
termomagnético tetrapolar  In 50A Icn =
4,5kA @ IEC60898 Curva B
BE2CDS244001R0635 SH204 L-B63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A Icn = 4,5kA @ IEC60898 Curva B
 
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200
Curva C – Icn: 6kA (IEC
60898) – Icu: 10kA (IEC 60947)
Unipolares
BA2CDS251001R0984 S201-C0,5 Interruptor
termomagnético unipolar In 0,5A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251001R0014 S201-C1 Interruptor
termomagnético unipolar In 1A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS251001R0024 S201-C2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS251001R0044 S201-C4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS251001R0064 S201-C6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS251001R0104 S201-C10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0164 S201-C16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0204 S201-C20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0254 S201-C25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0324 S201-C32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0404 S201-C40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0504 S201-C50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS251001R0634 S201-C63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251001R0804 S201-C80 Interruptor
termomagnético unipolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251001R0824 S201-C100 Interruptor
termomagnético unipolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Bipolares
BA2CDS252001R0984 S202-C0,5 Interruptor
termomagnético bipolar In 0,5A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252001R0014 S202-C1 Interruptor
termomagnético bipolar In 1A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0024 S202-C2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0044 S202-C4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0064 S202-C6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0104 S202-C10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0164 S202-C16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0204 S202-C20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0254 S202-C25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0324 S202-C32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0404 S202-C40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0504 S202-C50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS252001R0634 S202-C63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BA2CDS252001R0804 S202-C80 Interruptor
termomagnético bipolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BA2CDS252001R0824 S202-C100 Interruptor
termomagnético bipolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Tripolares
BA2CDS253001R0984 S203-C0,5 Interruptor
termomagnético tripolar In 0,5A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253001R0014 S203-C1 Interruptor
termomagnético tripolar In 1A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS253001R0024 S203-C2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS253001R0044 S203-C4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS253001R0064 S203-C6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva C
BE2CDS253001R0104 S203-C10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0164 S203-C16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0204 S203-C20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0254 S203-C25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0324 S203-C32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0404 S203-C40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0504 S203-C50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS253001R0634 S203-C63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253001R0804 S203-C80 Interruptor
termomagnético tripolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253001R0824 S203-C100 Interruptor
termomagnético tripolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Tetrapolares
BA2CDS254001R0984 S204-C0,5 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 0,5A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254001R0014 S204-C1 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 1A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0024 S204-C2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0044 S204-C4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0064 S204-C6 Interruptor
termomagnético tetrapolar    In 6A. Icn
= 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0104 S204-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0164 S204-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0204 S204-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0254 S204-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0324 S204-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0404 S204-C40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0504 S204-C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BE2CDS254001R0634 S204-C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254001R0804 S204-C80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254001R0824 S204-C100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200
Curva B – Icn: 6kA (IEC
60898) – Icu: 10kA (IEC 60947)
Unipolares
BE2CDS251001R0065 S201-B6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS251001R0105 S201-B10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0165 S201-B16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0205 S201-B20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0255 S201-B25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0325 S201-B32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0405 S201-B40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0505 S201-B50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS251001R0635 S201-B63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BA2CDS251001R0805 S201-B80 Interruptor
termomagnético unipolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BA2CDS251001R0825 S201-B100 Interruptor
termomagnético unipolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
Bipolares
BE2CDS252001R0065 S202-B6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0105 S202-B10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0165 S202-B16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0205 S202-B20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0255 S202-B25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0325 S202-B32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0405 S202-B40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0505 S202-B50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS252001R0635 S202-B63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BA2CDS252001R0805 S202-B80 Interruptor
termomagnético bipolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BA2CDS252001R0825 S202-B100 Interruptor
termomagnético bipolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
Tripolares
BE2CDS253001R0065 S203-B6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva B
BE2CDS253001R0105 S203-B10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0165 S203-B16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0205 S203-B20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0255 S203-B25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0325 S203-B32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0405 S203-B40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0505 S203-B50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS253001R0635 S203-B63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BA2CDS253001R0805 S203-B80 Interruptor
termomagnético tripolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BA2CDS253001R0825 S203-B100 Interruptor
termomagnético tripolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
Tetrapolares
BE2CDS254001R0065 S204-B6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0105 S204-B10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0165 S204-B16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0205 S204-B20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0255 S204-B25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0325 S204-B32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0405 S204-B40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0505 S204-B50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BE2CDS254001R0635 S204-B63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BA2CDS254001R0805 S204-B80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
BA2CDS254001R0825 S204-B100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva B
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200
Curva D – Icn: 6kA (IEC
60898) – Icu: 10kA (IEC 60947)
Unipolares
BE2CDS251001R0021 S201-D2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS251001R0041 S201-D4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS251001R0061 S201-D6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS251001R0101 S201-D10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0161 S201-D16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0201 S201-D20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0251 S201-D25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0321 S201-D32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0401 S201-D40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0501 S201-D50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS251001R0631 S201-D63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
Bipolares
BE2CDS252001R0021 S202-D2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0041 S202-D4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0061 S202-D6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0101 S202-D10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0161 S202-D16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0201 S202-D20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0251 S202-D25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0321 S202-D32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0401 S202-D40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0501 S202-D50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS252001R0631 S202-D63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
Tripolares
BE2CDS253001R0021 S203-D2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS253001R0041 S203-D4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS253001R0061 S203-D6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva D
BE2CDS253001R0101 S203-D10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0161 S203-D16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0201 S203-D20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0251 S203-D25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0321 S203-D32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0401 S203-D40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0501 S203-D50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS253001R0631 S203-D63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
Tetrapolares
BE2CDS254001R0021 S204-D2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0041 S204-D4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0061 S204-D6 Interruptor
termomagnético tetrapolar    In 6A. Icn
= 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0101 S204-D10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0161 S204-D16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0201 S204-D20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0251 S204-D25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0321 S204-D32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0401 S204-D40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0501 S204-D50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
BE2CDS254001R0631 S204-D63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva D
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200
Curva K – Icn: 6kA (IEC
60898) – Icu: 10kA (IEC 60947)
Unipolares
BA2CDS251001R0277 S201-K2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS251001R0337 S201-K4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS251001R0377 S201-K6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS251001R0427 S201-K10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0467 S201-K16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0487 S201-K20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0517 S201-K25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0537 S201-K32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0557 S201-K40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0577 S201-K50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS251001R0607 S201-K63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
Bipolares
BA2CDS252001R0277 S202-K2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0337 S202-K4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0377 S202-K6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0427 S202-K10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0467 S202-K16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0487 S202-K20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0517 S202-K25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0537 S202-K32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0557 S202-K40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0577 S202-K50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS252001R0607 S202-K63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
Tripolares
BA2CDS253001R0277 S203-K2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS253001R0337 S203-K4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS253001R0377 S203-K6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2.
Curva K
BA2CDS253001R0427 S203-K10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0467 S203-K16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0487 S203-K20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0517 S203-K25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0537 S203-K32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0557 S203-K40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0577 S203-K50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS253001R0607 S203-K63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
Tetrapolares
BA2CDS254001R0277 S204-K2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0337 S204-K4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0377 S204-K6 Interruptor
termomagnético tetrapolar    In 6A. Icn
= 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0427 S204-K10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0467 S204-K16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0487 S204-K20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0517 S204-K25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0537 S204-K32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0557 S204-K40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0577 S204-K50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
BA2CDS254001R0607 S204-K63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva K
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200
Curva Z – Icn: 6kA (IEC
60898) – Icu: 10kA (IEC 60947)
Unipolares
  S201-Z0,5 a Z63            
Bipolares
  S202-Z0,5 a Z63            
Tripolares
  S203-Z0,5 a Z63            
Tetrapolares
  S204-Z0,5 a Z63            
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 M
Curva C – Icn: 10kA (IEC
60898) – Icu: 15kA (IEC 60947)
Unipolares
BA2CDS271001R0984 S201M-C0,5 Interruptor
termomagnético unipolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BA2CDS271001R0014 S201M-C1 Interruptor
termomagnético unipolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0024 S201M-C2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0044 S201M-C4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0064 S201M-C6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0104 S201M-C10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0164 S201M-C16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0204 S201M-C20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0254 S201M-C25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0324 S201M-C32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0404 S201M-C40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0504 S201M-C50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS271001R0634 S201M-C63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
Bipolares
BA2CDS272001R0984 S202M-C0,5 Interruptor
termomagnético bipolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BA2CDS272001R0014 S202M-C1 Interruptor
termomagnético bipolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0024 S202M-C2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0044 S202M-C4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0064 S202M-C6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0104 S202M-C10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0164 S202M-C16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0204 S202M-C20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0254 S202M-C25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0324 S202M-C32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0404 S202M-C40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0504 S202M-C50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS272001R0634 S202M-C63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
Tripolares
BA2CDS273001R0984 S203M-C0,5 Interruptor
termomagnético tripolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BA2CDS273001R0014 S203M-C1 Interruptor
termomagnético tripolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0024 S203M-C2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0044 S203M-C4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0064 S203M-C6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0104 S203M-C10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0164 S203M-C16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0204 S203M-C20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0254 S203M-C25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0324 S203M-C32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0404 S203M-C40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0504 S203M-C50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS273001R0634 S203M-C63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
Tetrapolares
BA2CDS274001R0984 S204M-C0,5 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BA2CDS274001R0014 S204M-C1 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0024 S204M-C2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0044 S204M-C4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0064 S204M-C6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0104 S204M-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0164 S204M-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0204 S204M-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0254 S204M-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0324 S204M-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0404 S204M-C40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0504 S204M-C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
BE2CDS274001R0634 S204M-C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva C
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 M
Curva B – Icn: 10kA (IEC
60898) – Icu: 15kA (IEC 60947)
Unipolares
BE2CDS271001R0065 S201M-B6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0105 S201M-B10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0165 S201M-B16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0205 S201M-B20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0255 S201M-B25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0325 S201M-B32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0405 S201M-B40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0505 S201M-B50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS271001R0635 S201M-B63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
Bipolares
BE2CDS272001R0065 S202M-B6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0105 S202M-B10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0165 S202M-B16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0205 S202M-B20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0255 S202M-B25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0325 S202M-B32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0405 S202M-B40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0505 S202M-B50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS272001R0635 S202M-B63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
Tripolares
BE2CDS273001R0065 S203M-B6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0105 S203M-B10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0165 S203M-B16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0205 S203M-B20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0255 S203M-B25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0325 S203M-B32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0405 S203M-B40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0505 S203M-B50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS273001R0635 S203M-B63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
Tetrapolares
BE2CDS274001R0065 S204M-B6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0105 S204M-B10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0165 S204M-B16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0205 S204M-B20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0255 S204M-B25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0325 S204M-B32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0405 S204M-B40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0505 S204M-B50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
BE2CDS274001R0635 S204M-B63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva B
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 M
Curva D – Icn: 10kA (IEC
60898) – Icu: 15kA (IEC 60947/2)
Unipolares
BE2CDS271001R0021 S201M-D2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0041 S201M-D4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0061 S201M-D6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0101 S201M-D10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0161 S201M-D16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0201 S201M-D20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0251 S201M-D25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0321 S201M-D32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0401 S201M-D40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0501 S201M-D50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS271001R0631 S201M-D63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
Bipolares
BE2CDS272001R0021 S202M-D2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0041 S202M-D4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0061 S202M-D6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0101 S202M-D10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0161 S202M-D16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0201 S202M-D20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0251 S202M-D25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0321 S202M-D32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0401 S202M-D40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0501 S202M-D50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS272001R0631 S202M-D63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
Tripolares
BE2CDS273001R0021 S203M-D2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0041 S203M-D4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0061 S203M-D6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0101 S203M-D10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0161 S203M-D16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0201 S203M-D20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0251 S203M-D25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0321 S203M-D32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0401 S203M-D40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0501 S203M-D50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS273001R0631 S203M-D63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
Tetrapolares
BE2CDS274001R0021 S204M-D2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0041 S204M-D4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0061 S204M-D6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0101 S204M-D10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0161 S204M-D16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0201 S204M-D20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0251 S204M-D25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0321 S204M-D32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0401 S204M-D40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0501 S204M-D50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
BE2CDS274001R0631 S204M-D63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva D
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 M
Curva K – Icn: 10kA (IEC
60898) – Icu: 15kA (IEC 60947)
Unipolares
BA2CDS271001R0157 S201M-K0,5 Interruptor
termomagnético unipolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0217 S201M-K1 Interruptor
termomagnético unipolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0277 S201M-K2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0337 S201M-K4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0377 S201M-K6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0427 S201M-K10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0467 S201M-K16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0487 S201M-K20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0517 S201M-K25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0537 S201M-K32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0557 S201M-K40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0577 S201M-K50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS271001R0607 S201M-K63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
Bipolares
BA2CDS272001R0157 S202M-K0,5 Interruptor
termomagnético bipolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0217 S202M-K1 Interruptor
termomagnético bipolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0277 S202M-K2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0337 S202M-K4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0377 S202M-K6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0427 S202M-K10 Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0467 S202M-K16 Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0487 S202M-K20 Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0517 S202M-K25 Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0537 S202M-K32 Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0557 S202M-K40 Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0577 S202M-K50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS272001R0607 S202M-K63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
Tripolares
BA2CDS273001R0157 S203M-K0,5 Interruptor
termomagnético tripolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0217 S203M-K1 Interruptor
termomagnético tripolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0277 S203M-K2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0337 S203M-K4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0377 S203M-K6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0427 S203M-K10 Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0467 S203M-K16 Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0487 S203M-K20 Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0517 S203M-K25 Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0537 S203M-K32 Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0557 S203M-K40 Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0577 S203M-K50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS273001R0607 S203M-K63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
Tetrapolares
BA2CDS274001R0157 S204M-K0,5 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 0,5A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0217 S204M-K1 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 1A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0277 S204M-K2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0337 S204M-K4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0377 S204M-K6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0427 S204M-K10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0467 S204M-K16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0487 S204M-K20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0517 S204M-K25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0537 S204M-K32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0557 S204M-K40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0577 S204M-K50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
BA2CDS274001R0607 S204M-K63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 10kA @ IEC60898 Icu :  15 kA @ IEC60947-2  Curva K
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 M
Curva Z – Icn: 10kA (IEC
60898) – Icu: 15kA (IEC 60947/2)
Unipolares
  S201M-Z0,5 a Z63            
Bipolares
  S202M-Z0,5 a Z63            
Tripolares
  S203M-Z0,5 a Z63            
Tetrapolares
  S204M-Z0,5 a Z63            
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 P
Curva C – Icn: 15kA (IEC
60898) – Icu: 25kA (IEC 60947/2) (Ver catálogo)
Unipolares
BA2CDS281001R0024 S201P C 2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
 
BA2CDS281001R0044 S201P C 4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0064 S201P C 6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0104 S201P C10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0164 S201P C16 Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0204 S201P C20 Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0254 S201P C25 Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0324 S201P C32 Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0404 S201P C40 Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0504 S201P C50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS281001R0634 S201P C63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
 
Bipolares
BA2CDS282001R0024 S202P C 2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
 
BA2CDS282001R0044 S202P C 4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0064 S202P C 6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0104 S202P C10   Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0164 S202P C16   Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0204 S202P C20   Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0254 S202P C25   Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0324 S202P C32   Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0404 S202P C40   Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0504 S202P C50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS282001R0634 S202P C63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
 
Tripolares
BA2CDS283001R0024 S203P C 2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
 
BA2CDS283001R0044 S203P C 4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0064 S203P C 6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0104 S203P C10    Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0164 S203P C16    Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0204 S203P C20    Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0254 S203P C25    Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0324 S203P C32    Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0404 S203P C40    Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0504 S203P C50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS283001R0634 S203P C63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
 
Tetrapolares
BA2CDS284001R0024 S204P C 2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
 
BA2CDS284001R0044 S204P C 4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0064 S204P C 6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0104 S204P C10    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0164 S204P C16    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0204 S204P C20    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0254 S204P C25    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0324 S204P C32    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0404 S204P C40    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0504 S204P C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
BA2CDS284001R0634 S204P C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva C
 
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 P
Curva D – Icn: 15kA (IEC
60898) – Icu: 25kA (IEC 60947/2) (Ver catálogo)
Unipolares
BA2CDS281001R0021 S201P D 2 Interruptor
termomagnético unipolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
 
BA2CDS281001R0041 S201P D 4 Interruptor
termomagnético unipolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0061 S201P D 6 Interruptor
termomagnético unipolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0101 S201P D10 Interruptor
termomagnético unipolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0161 S201P D16   Interruptor
termomagnético unipolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0201 S201P D20   Interruptor
termomagnético unipolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0251 S201P D25   Interruptor
termomagnético unipolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0321 S201P D32   Interruptor
termomagnético unipolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0401 S201P D40   Interruptor
termomagnético unipolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0501 S201P D50 Interruptor
termomagnético unipolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS281001R0631 S201P D63 Interruptor
termomagnético unipolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
 
Bipolares
BA2CDS282001R0021 S202P D 2 Interruptor
termomagnético bipolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
 
BA2CDS282001R0041 S202P D 4 Interruptor
termomagnético bipolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0061 S202P D 6 Interruptor
termomagnético bipolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0101 S202P D10   Interruptor
termomagnético bipolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0161 S202P D16   Interruptor
termomagnético bipolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0201 S202P D20   Interruptor
termomagnético bipolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0251 S202P D25   Interruptor
termomagnético bipolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0321 S202P D32   Interruptor
termomagnético bipolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0401 S202P D40   Interruptor
termomagnético bipolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0501 S202P D50 Interruptor
termomagnético bipolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS282001R0631 S202P D63 Interruptor
termomagnético bipolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
 
Tripolares
BA2CDS283001R0021 S203P D 2 Interruptor
termomagnético tripolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
 
BA2CDS283001R0041 S203P D 4 Interruptor
termomagnético tripolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0061 S203P D 6 Interruptor
termomagnético tripolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0101 S203P D10    Interruptor
termomagnético tripolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0161 S203P D16    Interruptor
termomagnético tripolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0201 S203P D20    Interruptor
termomagnético tripolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0251 S203P D25    Interruptor
termomagnético tripolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0321 S203P D32    Interruptor
termomagnético tripolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0401 S203P D40    Interruptor
termomagnético tripolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0501 S203P D50 Interruptor
termomagnético tripolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS283001R0631 S203P D63 Interruptor
termomagnético tripolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
 
Tetrapolares
BA2CDS284001R0021 S204P D 2 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 2A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
 
BA2CDS284001R0041 S204P D 4 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 4A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0061 S204P D 6 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 6A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0101 S204P D10    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0161 S204P D16    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0201 S204P D20    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0251 S204P D25    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25A. Icn = 25 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0321 S204P D32    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0401 S204P D40    Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0501 S204P D50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
BA2CDS284001R0631 S204P D63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63A. Icn = 15 kA @ IEC60898 Curva D
 
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 P
Curva B – Icn: 15kA (IEC
60898) – Icu: 25kA (IEC 60947/2) (Ver catálogo)
Unipolares
  S201P-B6 a B63            
Bipolares
  S202P-B6 a B63            
Tripolares
  S203P-B6 a B63            
Tetrapolares
  S204P-B6 a B63            
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 P
Curva K – Icn: 15kA (IEC
60898) – Icu: 25kA (IEC 60947/2) (Ver catálogo)
Unipolares
  S201P-K0,5 a K63            
Bipolares
  S202P-K0,5 a K63            
Tripolares
  S203P-K0,5 a K63            
Tetrapolares
  S204P-K0,5 a K63            
Interruptores
Termomagnéticos – Con posibilidad de utilizar accesorios
S200 P
Curva Z – Icn: 15kA (IEC
60898) – Icu: 25kA (IEC 60947/2) (Ver catálogo)
Unipolares
  S201P-Z0,5 a Z63            
Bipolares
  S202P-Z0,5 a Z63            
Tripolares
  S203P-Z0,5 a Z63            
Tetrapolares
  S204P-Z0,5 a Z63            
Interruptores
Termomagnéticos
S200M UC (para uso en
corriente continua)
Curva C – Icu: 10kA (IEC
60947)
Unipolares
BA2CDS271061R0024 S201M-C2UC  Interruptor
termomagnético unipolar  In 2A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
 
BA2CDS271061R0044 S201M-C4UC  Interruptor
termomagnético unipolar  In 4A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0064 S201M-C6UC  Interruptor
termomagnético unipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0104 S201M-C10UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0164 S201M-C16UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0204 S201M-C20UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0254 S201M-C25UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0324 S201M-C32UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0404 S201M-C40UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0504 S201M-C50UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
BA2CDS271061R0634 S201M-C63UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva C
 
Bipolares
BA2CDS272061R0024 S202M-C2UC  Interruptor
termomagnético bipolar  In 2A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
 
BA2CDS272061R0044 S202M-C4UC  Interruptor
termomagnético bipolar  In 4A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0064 S202M-C6UC  Interruptor
termomagnético bipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0104 S202M-C10UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0164 S202M-C16UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0204 S202M-C20UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0254 S202M-C25UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0324 S202M-C32UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0404 S202M-C40UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0504 S202M-C50UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
BA2CDS272061R0634 S202M-C63UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva C
 
Interruptores
Termomagnéticos
S200M UC (para uso en
corriente continua)
Curva B – Icu: 10kA (IEC
60947)
Unipolares
BA2CDS271061R0065 S201M-B6UC  Interruptor
termomagnético unipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
 
BA2CDS271061R0105 S201M-B10UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0165 S201M-B16UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0205 S201M-B20UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0255 S201M-B25UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0325 S201M-B32UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0405 S201M-B40UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0505 S201M-B50UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS271061R0635 S201M-B63UC Interruptor
termomagnético unipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
 
Bipolares
BA2CDS272061R0065 S202M-B6UC  Interruptor
termomagnético bipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
 
BA2CDS272061R0105 S202M-B10UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0165 S202M-B16UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0205 S202M-B20UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0255 S202M-B25UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0325 S202M-B32UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0405 S202M-B40UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0505 S202M-B50UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
BA2CDS272061R0635 S202M-B63UC Interruptor
termomagnético bipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva B
 
Interruptores
Termomagnéticos
S200M UC (para uso en
corriente continua)
Curva k – Icu: 10kA (IEC
60947)
Unipolares
BA2CDS271061R0277 S201M UC-K 2 Interruptor
termomagnético unipolar  In 2A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
 
BA2CDS271061R0337 S201M UC-K 4 Interruptor
termomagnético unipolar  In 4A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0377 S201M UC-K 6            Interruptor
termomagnético unipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0427 S201M UC-K10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0467 S201M UC-K16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0487 S201M UC-K20            Interruptor
termomagnético unipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0517 S201M UC-K25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0537 S201M UC-K32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0557 S201M UC-K40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0577 S201M UC-K50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
BA2CDS271061R0607 S201M UC-K63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva K
 
Bipolares
BA2CDS272061R0277 S202M UC-K 2 Interruptor
termomagnético bipolar  In 2A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
 
BA2CDS272061R0337 S202M UC-K 4 Interruptor
termomagnético bipolar  In 4A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0377 S202M UC-K 6            Interruptor
termomagnético bipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0427 S202M UC-K10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0467 S202M UC-K16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0487 S202M UC-K20            Interruptor
termomagnético bipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0517 S202M UC-K25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0537 S202M UC-K32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0557 S202M UC-K40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0577 S202M UC-K50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
BA2CDS272061R0607 S202M UC-K63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva K
 
Interruptores
Termomagnéticos
S200M UC (para uso en
corriente continua)
Curva Z – Icu: 10kA (IEC
60947)
Unipolares
BA2CDS271061R0278 S201M UC-Z 2 Interruptor
termomagnético unipolar  In 2A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
 
BA2CDS271061R0338 S201M UC-Z 4 Interruptor
termomagnético unipolar  In 4A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0378 S201M UC-Z 6            Interruptor
termomagnético unipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0428 S201M UC-Z10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0468 S201M UC-Z16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0488 S201M UC-Z20            Interruptor
termomagnético unipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0518 S201M UC-Z25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0538 S201M UC-Z32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0558 S201M UC-Z40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0578 S201M UC-Z50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
BA2CDS271061R0608 S201M UC-Z63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 220VCC. Curva Z
 
Bipolares
BA2CDS272061R0278 S202M UC-Z 2 Interruptor
termomagnético bipolar  In 2A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
 
BA2CDS272061R0338 S202M UC-Z 4 Interruptor
termomagnético bipolar  In 4A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0378 S202M UC-Z 6            Interruptor
termomagnético bipolar  In 6A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0428 S202M UC-Z10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0468 S202M UC-Z16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0488 S202M UC-Z20            Interruptor
termomagnético bipolar  In 20A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0518 S202M UC-Z25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0538 S202M UC-Z32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0558 S202M UC-Z40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0578 S202M UC-Z50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
BA2CDS272061R0608 S202M UC-Z63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63A. Icu =
10kA @ 440VCC. Curva Z
 
Interruptores
Termomagnéticos
S200C – Interruptores
Termomagnéticos Compactos
Curva C – Icu: 6kA (IEC
60898) – 10kA (IEC 60947-2)
Unipolares Dobles
BA2CDS251281R0024 S2011C-C2 Interruptor
termomagnético unipolar doble In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251281R0044 S2011C-C4 Interruptor
termomagnético unipolar doble In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251281R0064 S2011C-C6 Interruptor
termomagnético unipolar doble In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251281R0104 S2011C-C10 Interruptor
termomagnético unipolar doble In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251281R0164 S2011C-C16 Interruptor
termomagnético unipolar doble In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS251281R0204 S2011C-C20 Interruptor
termomagnético unipolar doble In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Bipolares
BA2CDS252280R0024 S202C-C2 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0044 S202C-C4 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0064 S202C-C6 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0104 S202C-C10 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0164 S202C-C16 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0204 S202C-C20 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0254 S202C-C25 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0324 S202C-C32 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS252280R0404 S202C-C40 Interruptor
termomagnético bipolar Compacto In 40A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Tripolares
BA2CDS253280R0024 S203C-C2 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0044 S203C-C4 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0064 S203C-C6 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0104 S203C-C10 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0164 S203C-C16 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0204 S203C-C20 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0254 S203C-C25 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS253280R0324 S203C-C32 Interruptor
termomagnético tripolar Compacto In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Tetrapolares
BA2CDS254280R0024 S204C-C2 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 2A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0044 S204C-C4 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 4A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0064 S204C-C6 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0104 S204C-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 10A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0164 S204C-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 16A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0204 S204C-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 20A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0254 S204C-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 25A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
BA2CDS254280R0324 S204C-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar Compacto In 32A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @
IEC60947-2. Curva C
Interruptores
Termomagnéticos
S800 B
Curva C – Icu: 16kA (IEC
60947-2) Ics: 10kA 
Unipolares
BA2CCS811001R0804 S801B-C80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
 
BA2CCS811001R0824 S801B-C100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
BA2CCS811001R0844 S801B-C125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
 
Bipolares
BA2CCS812001R0804 S802B-C80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
 
BA2CCS812001R0824 S802B-C100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
BA2CCS812001R0844 S802B-C125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
 
Tripolares
BA2CCS813001R0804 S803B-C80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
 
BA2CCS813001R0824 S803B-C100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
BA2CCS813001R0844 S803B-C125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva C
 
Tetrapolares
BA2CCS814001R0804 S804B-C80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 16kA Ics = 10kA. Curva C
 
BA2CCS814001R0824 S804B-C100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 16kA Ics = 10kA. Curva C
BA2CCS814001R0844 S804B-C125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 16kA Ics = 10kA. Curva C
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 C, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 B
Curva D – Icu: 16kA (IEC
60947-2) Ics: 10kA
Unipolares
BA2CCS811001R0801 S801B-D80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva D
 
BA2CCS811001R0821 S801B-D100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva D
 
Bipolares
BA2CCS812001R0801 S802B-D80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva D
 
BA2CCS812001R0821 S802B-D100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva D
 
Tripolares
BA2CCS813001R0801 S803B-D80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva D
 
BA2CCS813001R0821 S803B-D100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
16kA Ics = 10kA. Curva D
 
Tetrapolares
BA2CCS814001R0801 S804B-D80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 16kA Ics = 10kA. Curva D
 
BA2CCS814001R0821 S804B-D100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 16kA Ics = 10kA. Curva D
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 B, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 C
Curva C – Icu: 25kA  (IEC 60947-2) Ics: 18kA
Unipolares
BA2CCS881001R0104 S801C-C10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
 
BA2CCS881001R0164 S801C-C16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0204 S801C-C20 Interruptor
termomagnético unipolar  In 20. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0254 S801C-C25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0324 S801C-C32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0404 S801C-C40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0504 S801C-C50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0634 S801C-C63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0804 S801C-C80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0824 S801C-C100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS881001R0844 S801C-C125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
 
Bipolares
BA2CCS882001R0104 S802C-C10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
 
BA2CCS882001R0164 S802C-C16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0204 S802C-C20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0254 S802C-C25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0324 S802C-C32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0404 S802C-C40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0504 S802C-C50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0634 S802C-C63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0804 S802C-C80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0824 S802C-C100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS882001R0844 S802C-C125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
 
Tripolares
BA2CCS883001R0104 S803C-C10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
 
BA2CCS883001R0164 S803C-C16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0204 S803C-C20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0254 S803C-C25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0324 S803C-C32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0404 S803C-C40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0504 S803C-C50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0634 S803C-C63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0804 S803C-C80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0824 S803C-C100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS883001R0844 S803C-C125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva C
 
Tetrapolares
BA2CCS884001R0104 S804C-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
 
BA2CCS884001R0164 S804C-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0204 S804C-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0254 S804C-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0324 S804C-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0404 S804C-C40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0504 S804C-C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0634 S804C-C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0804 S804C-C80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0824 S804C-C100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
BA2CCS884001R0844 S804C-C125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva C
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 C, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 C
Curva D – Icu: 25kA (IEC
60947-2) Ics: 18kA 
Unipolares
BA2CCS881001R0101 S801C-D10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
 
BA2CCS881001R0161 S801C-D16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0201 S801C-D20 Interruptor
termomagnético unipolar  In 20. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0251 S801C-D25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0321 S801C-D32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0401 S801C-D40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0501 S801C-D50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0631 S801C-D63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0801 S801C-D80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0821 S801C-D100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS881001R0841 S801C-D125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
 
Bipolares
BA2CCS882001R0101 S802C-D10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
 
BA2CCS882001R0161 S802C-D16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0201 S802C-D20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0251 S802C-D25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0321 S802C-D32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0401 S802C-D40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0501 S802C-D50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0631 S802C-D63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0801 S802C-D80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0821 S802C-D100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS882001R0841 S802C-D125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
 
Tripolares
BA2CCS883001R0101 S803C-D10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
 
BA2CCS883001R0161 S803C-D16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0201 S803C-D20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0251 S803C-D25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0321 S803C-D32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0401 S803C-D40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0501 S803C-D50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0631 S803C-D63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0801 S803C-D80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0821 S803C-D100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS883001R0841 S803C-D125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
25kA Ics = 18kA. Curva D
 
Tetrapolares
BA2CCS884001R0101 S804C-D10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
 
BA2CCS884001R0161 S804C-D16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0201 S804C-D20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0251 S804C-D25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0321 S804C-D32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0401 S804C-D40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0501 S804C-D50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0631 S804C-D63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0801 S804C-D80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0821 S804C-D100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
BA2CCS884001R0841 S804C-D125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 25kA Ics = 18kA. Curva D
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 C, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 N
Curva C – Icu: 36kA  (IEC 60947-2) Ics: 30kA
Unipolares
BA2CCS891001R0104 S801N-C10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
 
BA2CCS891001R0164 S801N-C16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0204 S801N-C20 Interruptor
termomagnético unipolar  In 20. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0254 S801N-C25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0324 S801N-C32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0404 S801N-C40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0504 S801N-C50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0634 S801N-C63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0804 S801N-C80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0824 S801N-C100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS891001R0844 S801N-C125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
 
Bipolares
BA2CCS892001R0104 S802N-C10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
 
BA2CCS892001R0164 S802N-C16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0204 S802N-C20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0254 S802N-C25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0324 S802N-C32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0404 S802N-C40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0504 S802N-C50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0634 S802N-C63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0804 S802N-C80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0824 S802N-C100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS892001R0844 S802N-C125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
 
Tripolares
BA2CCS893001R0104 S803N-C10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
 
BA2CCS893001R0164 S803N-C16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0204 S803N-C20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0254 S803N-C25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0324 S803N-C32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0404 S803N-C40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0504 S803N-C50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0634 S803N-C63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0804 S803N-C80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0824 S803N-C100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS893001R0844 S803N-C125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva C
 
Tetrapolares
BA2CCS894001R0104 S804N-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
 
BA2CCS894001R0164 S804N-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0204 S804N-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0254 S804N-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0324 S804N-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0404 S804N-C40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0504 S804N-C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0634 S804N-C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0804 S804N-C80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0824 S804N-C100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
BA2CCS894001R0844 S804N-C125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva C
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 N, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 N
Curva D – Icu: 36kA  (IEC 60947-2) Ics: 30kA
Unipolares
BA2CCS891001R0101 S801N-D10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
 
BA2CCS891001R0161 S801N-D16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0201 S801N-D20 Interruptor
termomagnético unipolar  In 20. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0251 S801N-D25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0321 S801N-D32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0401 S801N-D40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0501 S801N-D50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0631 S801N-D63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0801 S801N-D80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0821 S801N-D100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS891001R0841 S801N-D125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
 
Bipolares
BA2CCS892001R0101 S802N-D10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
 
BA2CCS892001R0161 S802N-D16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0201 S802N-D20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0251 S802N-D25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0321 S802N-D32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0401 S802N-D40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0501 S802N-D50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0631 S802N-D63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0801 S802N-D80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0821 S802N-D100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS892001R0841 S802N-D125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
 
Tripolares
BA2CCS893001R0101 S803N-D10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
 
BA2CCS893001R0161 S803N-D16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0201 S803N-D20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0251 S803N-D25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0321 S803N-D32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0401 S803N-D40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0501 S803N-D50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0631 S803N-D63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0801 S803N-D80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0821 S803N-D100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS893001R0841 S803N-D125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
36kA Ics = 30kA. Curva D
 
Tetrapolares
BA2CCS894001R0101 S804N-D10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
 
BA2CCS894001R0161 S804N-D16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0201 S804N-D20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0251 S804N-D25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0321 S804N-D32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0401 S804N-D40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0501 S804N-D50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0631 S804N-D63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0801 S804N-D80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0821 S804N-D100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
BA2CCS894001R0841 S804N-D125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 36kA Ics = 30kA. Curva D
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 N, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 S
Curva C – Icu: 50kA (IEC
60947-2) Ics: 40kA
Unipolares
BA2CCS861001R0104 S801S-C10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
 
BA2CCS861001R0164 S801S-C16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0204 S801S-C20 Interruptor
termomagnético unipolar  In 20. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0254 S801S-C25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0324 S801S-C32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0404 S801S-C40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0504 S801S-C50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0634 S801S-C63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0804 S801S-C80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0824 S801S-C100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS861001R0844 S801S-C125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
 
Bipolares
BA2CCS862001R0104 S802S-C10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
 
BA2CCS862001R0164 S802S-C16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0204 S802S-C20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0254 S802S-C25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0324 S802S-C32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0404 S802S-C40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0504 S802S-C50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0634 S802S-C63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0804 S802S-C80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0824 S802S-C100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS862001R0844 S802S-C125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
 
Tripolares
BA2CCS863001R0104 S803S-C10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
 
BA2CCS863001R0164 S803S-C16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0204 S803S-C20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0254 S803S-C25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0324 S803S-C32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0404 S803S-C40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0504 S803S-C50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0634 S803S-C63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0804 S803S-C80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0824 S803S-C100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS863001R0844 S803S-C125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva C
 
Tetrapolares
BA2CCS864001R0104 S804S-C10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
 
BA2CCS864001R0164 S804S-C16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0204 S804S-C20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0254 S804S-C25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0324 S804S-C32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0404 S804S-C40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0504 S804S-C50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0634 S804S-C63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0804 S804S-C80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0824 S804S-C100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
BA2CCS864001R0844 S804S-C125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva C
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 S, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
S800 S
Curva D – Icu: 50kA (IEC
60947-2) Ics: 40kA
Unipolares
BA2CCS861001R0101 S801S-D10 Interruptor
termomagnético unipolar  In 10. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
 
BA2CCS861001R0161 S801S-D16 Interruptor
termomagnético unipolar  In 16. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0201 S801S-D20 Interruptor
termomagnético unipolar  In 20. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0251 S801S-D25 Interruptor
termomagnético unipolar  In 25. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0321 S801S-D32 Interruptor
termomagnético unipolar  In 32. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0401 S801S-D40 Interruptor
termomagnético unipolar  In 40. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0501 S801S-D50 Interruptor
termomagnético unipolar  In 50. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0631 S801S-D63 Interruptor
termomagnético unipolar  In 63. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0801 S801S-D80 Interruptor
termomagnético unipolar  In 80. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0821 S801S-D100 Interruptor
termomagnético unipolar  In 100. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS861001R0841 S801S-D125 Interruptor
termomagnético unipolar  In 125. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
 
Bipolares
BA2CCS862001R0101 S802S-D10 Interruptor
termomagnético bipolar  In 10. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
 
BA2CCS862001R0161 S802S-D16 Interruptor
termomagnético bipolar  In 16. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0201 S802S-D20 Interruptor
termomagnético bipolar  In 20. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0251 S802S-D25 Interruptor
termomagnético bipolar  In 25. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0321 S802S-D32 Interruptor
termomagnético bipolar  In 32. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0401 S802S-D40 Interruptor
termomagnético bipolar  In 40. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0501 S802S-D50 Interruptor
termomagnético bipolar  In 50. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0631 S802S-D63 Interruptor
termomagnético bipolar  In 63. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0801 S802S-D80 Interruptor
termomagnético bipolar  In 80. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0821 S802S-D100 Interruptor
termomagnético bipolar  In 100. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS862001R0841 S802S-D125 Interruptor
termomagnético bipolar  In 125. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
 
Tripolares
BA2CCS863001R0101 S803S-D10 Interruptor
termomagnético tripolar  In 10. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
 
BA2CCS863001R0161 S803S-D16 Interruptor
termomagnético tripolar  In 16. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0201 S803S-D20 Interruptor
termomagnético tripolar  In 20. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0251 S803S-D25 Interruptor
termomagnético tripolar  In 25. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0321 S803S-D32 Interruptor
termomagnético tripolar  In 32. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0401 S803S-D40 Interruptor
termomagnético tripolar  In 40. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0501 S803S-D50 Interruptor
termomagnético tripolar  In 50. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0631 S803S-D63 Interruptor
termomagnético tripolar  In 63. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0801 S803S-D80 Interruptor
termomagnético tripolar  In 80. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0821 S803S-D100 Interruptor
termomagnético tripolar  In 100. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS863001R0841 S803S-D125 Interruptor
termomagnético tripolar  In 125. Icu =
50kA Ics = 40kA. Curva D
 
Tetrapolares
BA2CCS864001R0101 S804S-D10 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 10. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
 
BA2CCS864001R0161 S804S-D16 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 16. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0201 S804S-D20 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 20. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0251 S804S-D25 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 25. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0321 S804S-D32 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 32. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0401 S804S-D40 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 40. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0501 S804S-D50 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 50. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0631 S804S-D63 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 63. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0801 S804S-D80 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 80. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0821 S804S-D100 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 100. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
BA2CCS864001R0841 S804S-D125 Interruptor
termomagnético tetrapolar In 125. Icu = 50kA Ics = 40kA. Curva D
 
Para
otros modelos y/o curvas de la familia S800 S, por favor consultar.
Interruptores
Termomagnéticos
Accesorios
Accesorios para
interruptores termomagnéticos S200 e Interruptores Diferenciales F200
Contactos auxiliares –
Conexión por tornillos
(hasta 3 por interruptor)
BA2CDS200912R0001 S2C-H6R Contactos Auxiliares
1NA/1NC de posición (p/S200 – F200) – Derecho – Compatible S2C-….R
BA2CDS200946R0001 S2C-H6-11R Contactos Auxiliares
1NA+1NC (p/S200) – Derecho – Compatible S2C-H6-…R
BA2CDS200946R0002 S2C-H6-20R Contactos Auxiliares 2NA
(p/S200) – Derecho – Compatible S2C-H6-…R
BA2CDS200946R0003 S2C-H6-02R Contactos Auxiliares 2NC
(p/S200) – Derecho – Compatible S2C-H6-…R
BA2CDS200922R0001 S2C-S/H6R Contactos auxilliares de
falla o posicion (p/S200 – F200) – Derecho – Compatible S2C-…R
BA2CDS200970R0032 S2C-H10 Contactos Auxiliares
Inferior 1NA (p/S200)
BA2CDS200970R0031 S2C-H01 Contactos Auxiliares
Inferior 1NC (p/S200)
BA2CDS200936R0001 S2C-H6-11L Contactos Auxiliares
1NA+1NC (p/S200) – Izquierdo
BA2CDS200936R0002 S2C-H6-20L Contactos Auxiliares 2NA
(p/S200) – Izquierdo
BA2CDS200936R0003 S2C-H6-02L Contactos Auxiliares 2NC
(p/S200) – Izquierdo
     
Bobinas de apertura
BA2CDS200909R0001 S2C-A1 Bobina de apertura 12 a
60VCA/CC (p/S200) – Compatible S2C-…R
 
BA2CDS200909R0002 S2C-A2 Bobina de apertura 110 a
415VCA y 110 a 250VCC (p/S200) – Compatible S2C-…R
Bobinas de mínima tensión
BA2CSS200911R0001 S2C-UA12DC      Bobina de mínima tensión
de 12VCC (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
 
BA2CSS200911R0002 S2C-UA24AC      Bobina de mínima tensión
de 24VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0003 S2C-UA48AC      Bobina de mínima tensión
de 48VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0004 S2C-UA110AC     Bobina de mínima tensión
de 110VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0005 S2C-UA230AC     Bobina de mínima tensión
de 220VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0006 S2C-UA400AC     Bobina de mínima tensión
de 380V CA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0007 S2C-UA24DC      Bobina de mínima tensión
de 24VCC (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
 
Bobinas de maxima tensión
BA2CSS200910R0005 S2C-OVP1 Bobina de maxima tensión
de 275VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
 
BA2CSS200993R0005 S2C-OVP2 Bobina de maxima tensión
de 290VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
 
Comando motorizado para
Interruptores Termomagnéticos
BA2CSS201997R0013 S2C-CM1 Comando motor para
Interruptores Termomagnéticos S200 de 1P
   
BA2CSS203997R0013 S2C-CM2/3 Comando motor para
Interruptores Termomagnéticos S200 de 2P y 3P
BA2CSS204997R0013 S2C-CM4 Comando motor para
Interruptores Termomagnéticos S200 de 
4P
   
Comando Giratorio para
Interruptores Termomagnéticos
BAGHS2001901R0003 S2C-DH Comando giratorio para
Interruptores Termomagnéticos S200 de 2P, 3P, 4P
 
Bloqueos
BAGJF1101903R0001 SA1 Adaptador para candado
(p/SH200 – S200-E200)
   
Interruptores
Termomagnéticos
Accesorios
Accesorios para
interruptores termomagnéticos S200 e Interruptores Diferenciales F200
Peines de conexión – 10mm
BA2CDL210001R1060 PS1/60 Peine Unipolar – 60 pines
– 63A
       
BA2CDL220001R1012 PS2/12 Peine Bipolar – 12 pines
– 63A
BA2CDL220001R1058 PS2/58 Peine Bipolar – 58 pines
– 63A
BA2CDL230001R1012 PS3/12 Peine Tripolar – 12 pines
– 63A
BA2CDL230001R1060 PS3/60 Peine Tripolar – 60 pines
– 63A
BA2CDL240101R1012 PS4/12 Peine Tetrapolar – 12
pines – 63A
BA2CDL240101R1060 PS4/60 Peine Tetrapolar – 60
pines – 63A
BA2CDL240213R1012 PS4/12NA Peine Tetrapolar (L1-N ;
L2-N ; L3-N) – 12 pines – 63A
BA2CDL240101R1058 PS4/58N Peine Tetrapolar (L1-N ;
L2-N ; L3-N) – 58 pines – 63A
BA2CDL240110R1058 PS4/58NNA Peine Repartidor
Tetrapolar – Alimentacion L1-L2-L3-N ; repartidor L1+N – L2+N – L3+N  – 58 pines – 63A
Peines de conexión – 16mm
BA2CDL210001R1660 PS1/60/16 Peine Unipolar – 60 pines
– 80A
       
BA2CDL220001R1612 PS2/12/16 Peine Bipolar – 12 pines
– 80A
BA2CDL220001R1658 PS2/58/16 Peine Bipolar – 58 pines
– 80A
BA2CDL230001R1612 PS3/12/16 Peine Tripolar – 12 pines
– 80A
BA2CDL230001R1660 PS3/60/16 Peine Tripolar – 60 pines
– 80A
BA2CDL240101R1612 PS4/12/16 Peine Tetrapolar – 12
pines – 80A
BA2CDL240101R1660 PS4/60/16 Peine Tetrapolar – 60
pines – 80A
BA2CDL240101R1658 PS4/58/16N Peine Tetrapolar (L1-N ;
L2-N ; L3-N) – 58 pines – 80A
BA2CDL240110R1658 PS4/58/16NNA Peine Repartidor
Tetrapolar – Alimentacion L1-L2-L3-N ; repartidor L1+N – L2+N – L3+N  – 58 pines – 80A
Peines de conexión – 30mm
BA2CDL210001R3011 PS1/11/30 Peine Unipolar – 11 pines
– 120A
       
BA2CDL210001R3060 PS1/60/30 Peine Unipolar – 60 pines
– 120A
BA2CDL230001R3060 PS3/60/30 Peine Tripolar – 60 pines
– 120A
BA2CDL240001R3060 PS4/60/30 Peine Tetrapolar – 60
pines – 120A
     
Tapas terminales para
Peines de conexión
BA2CDL200001R0001 PS-END Tapa terminal para peine
PS2 – PS3
     
BA2CDL200001R0004 PS-END 0 Tapa terminal para peine
PS1
BA2CDL200001R0002 PS-END 1 Tapa terminal para peine
PS4
       
Interruptores
Termomagnéticos
Accesorios
Accesorios para
interruptores termomagnéticos S800
Contactos Auxiliares
BA2CCS800900R0011 S800-AUX Contactos Auxiliares
2NA/NC de posición (p/S800)
   
BA2CCS800900R0021 S800-AUX/ALT Contactos Auxiliares
1NA/1NC de Posicion + 1NA/NC falla o posición (p/S800)
 
Neutro separado
BA2CCS800900R0061 S800-NT Neutro separado (p/S800)        
Bobinas de apertura
BA2CCS800900R0191 S800-SOR24 Bobina de apertura
24VCA/CC (p/S800)
     
BA2CCS800900R0221 S800-SOR130 Bobina de apertura
48…130VCA/DC (p/S800)
BA2CCS800900R0211 S800-SOR250 Bobina de apertura
110…250VCA/DC (p/S800)
BA2CCS800900R0231 S800-SOR400 Bobina de apertura
220…400VCA/DC (p/S800)
     
Bobinas de mínima tensión
BA2CCS800900R0241 S800-UVR36 Bobina de mínima tensión
24…36VCA/CC (p/S800)
   
BA2CCS800900R0251 S800-UVR60 Bobina de mínima tensión
48…60VCA/DC (p/S800)
BA2CCS800900R0261 S800-UVR130 Bobina de mínima tensión
110…130VCA/DC (p/S800)
BA2CCS800900R0271 S800-UVR250 Bobina de mínima tensión
220…250VCA/DC (p/S800)
   
Mando Rotatorio
BA1SDA060150R0001 S800-RHE-H Mando giratorio sobre
puerta
       
BA1SDA060151R0001 S800-RHE-EM Mando giratorio sobre
puerta emergencia
BA1SDA060179R0001 S800-RHE-S Eje 500mm para RHE
BA2CCS800900R0041 S800-RD Normal para puerta
(p/S800)
       
Mando Motor
BA2CCS800900R0501 S800-RSU-H Mando Motor 24VDC  (p/S800 2P-3P-4P)      
BA2CCS800900R0541 S800-RSU-CP Cable de conexión Mando
Motor (p/S800)
     
Bloqueo a Candado
BA2CCS800900R0051 S800-PLL Bloqueo a Candado
(p/S800)
       
Bloque Diferencial DDA800
BA2CSB802401R1000 DDA802 A-100/0,03 AP-R Bloque Diferencial Alta
Inmunidad 100A 30mA 2 Polos (p/S800)
   
BA2CSB803401R1000 DDA803 A-100/0,03 AP-R Bloque Diferencial Alta
Inmunidad 100A 30mA 3 Polos (p/S800)
BA2CSB804401R1000 DDA804 A-100/0,03 AP-R Bloque Diferencial Alta
Inmunidad 100A 30mA 4 Polos (p/S800)
BA2CSB802201R3000 DDA802 A S-100/0,3  Bloque Diferencial
Selectivo 100A 300mA 2 Polos (p/S800)
BA2CSB803201R3000 DDA803 A S-100/0,3  Bloque Diferencial
Selectivo 100A 300mA 3 Polos (p/S800)
BA2CSB804201R3000 DDA804 A S-100/0,3  Bloque Diferencial
Selectivo 100A 300mA 4 Polos (p/S800)
   
Interruptores
Diferenciales – Sin posibilidad de utilizar accesorios
FH200 AC
Bipolares
1TMF202006R1250 FH202 AC-25/0,03 Interruptor diferencial
bipolar  In 25A. Sens = 30 mA
   
1TMF202006R1400 FH202 AC-40/0,03 Interruptor diferencial
bipolar In 40A. Sens = 30 mA
1TMF202006R1630 FH202 AC-63/0,03 Interruptor diferencial
bipolar In 63A. Sens = 30 mA
1TMF202006R2250 FH202 AC-25/0,1 Interruptor diferencial
bipolar  In 25A. Sens = 100 mA
1TMF202006R2400 FH202 AC-40/0,1 Interruptor diferencial
bipolar In 40A. Sens = 100 mA
1TMF202006R2630 FH202 AC-63/0,1 Interruptor diferencial
bipolar In 63A. Sens = 100 mA
1TMF202006R3250 FH202 AC-25/0,3 Interruptor diferencial
bipolar  In 25A. Sens = 300 mA
1TMF202006R3400 FH202 AC-40/0,3 Interruptor diferencial
bipolar In 40A. Sens = 300 mA
1TMF202006R3630 FH202 AC-63/0,3 Interruptor diferencial
bipolar In 63A. Sens = 300 mA
   
Tetrapolares
1TMF204006R1250 FH204 AC-25/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 30 mA
   
1TMF204006R1400 FH204 AC-40/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 30 mA
1TMF204006R1630 FH204 AC-63/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 30 mA
1TMF204006R2250 FH204 AC-25/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 100 mA
1TMF204006R2400 FH204 AC-40/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 100 mA
1TMF204006R2630 FH204 AC-63/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 100 mA
1TMF204006R3250 FH204 AC-25/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 300 mA
1TMF204006R3400 FH204 AC-40/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 300 mA
1TMF204006R3630 FH204 AC-63/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 300 mA
   
Interruptores
Diferenciales
F200 AC
Bipolares
BA2CSF202005R0160 F202 AC-16/0,01                     Interruptor diferencial
bipolar  In 16. Sens = 10 mA
   
1TMF202005R1250 F202 AC-25/0,03 Interruptor diferencial
bipolar  In 25A. Sens = 30 mA
1TMF202005R1400 F202 AC-40/0,03 Interruptor diferencial
bipolar In 40A. Sens = 30 mA
1TMF202005R1630 F202 AC-63/0,03 Interruptor diferencial
bipolar In 63A. Sens = 30 mA
BA2CSF202005R1800 F202 AC-80/0,03 Interruptor diferencial
bipolar In 80 A. Sens = 30 mA
BA2CSF202005R1900 F202 AC-100/0,03 Interruptor diferencial
bipolar In 100A. Sens = 30 mA
1TMF202005R2250 F202 AC-25/0,1 Interruptor diferencial
bipolar  In 25A. Sens = 100 mA
1TMF202005R2400 F202 AC-40/0,1 Interruptor diferencial
bipolar In 40A. Sens = 100 mA
1TMF202005R2630 F202 AC-63/0,1 Interruptor diferencial
bipolar In 63A. Sens = 100 mA
BA2CSF202005R2800 F202 AC-80/0,1 Interruptor diferencial
bipolar In 80 A. Sens = 100 mA
BA2CSF202005R2900 F202 AC-100/0,1 Interruptor diferencial
bipolar In 100A. Sens = 100 mA
1TMF202005R3250 F202 AC-25/0,3 Interruptor diferencial
bipolar  In 25A. Sens = 300 mA
1TMF202005R3400 F202 AC-40/0,3 Interruptor diferencial
bipolar In 40A. Sens = 300 mA
1TMF202005R3630 F202 AC-63/0,3 Interruptor diferencial
bipolar In 63A. Sens = 300 mA
BA2CSF202005R3800 F202 AC-80/0,3 Interruptor diferencial
bipolar In 80 A. Sens = 300 mA
BA2CSF202005R3900 F202 AC-100/0,3 Interruptor diferencial
bipolar In 100A. Sens = 300 mA
   
Tetrapolares
1TMF204005R1250 F204 AC-25/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 30 mA
   
1TMF204005R1400 F204 AC-40/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 30 mA
1TMF204005R1630 F204 AC-63/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 30 mA
BA2CSF204005R1800 F204 AC-80/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 80 A. Sens = 30 mA
BA2CSF204005R1900 F204 AC-100/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 100 A. Sens = 30 mA
BA2CSF204001R1950 F204 AC-125/0,03 Interruptor diferencial
tetrapolar In 125 A. Sens = 30 mA
1TMF204005R2250 F204 AC-25/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 100 mA
1TMF204005R2400 F204 AC-40/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 100 mA
1TMF204005R2630 F204 AC-63/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 100 mA
BA2CSF204005R2800 F204 AC-80/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 80A. Sens = 100 mA
BA2CSF204005R2900 F204 AC-100/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 100A. Sens = 100 mA
BA2CSF204001R2950 F204 AC-125/0,1 Interruptor diferencial
tetrapolar In 125A. Sens = 100 mA
1TMF204005R3250 F204 AC-25/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 300 mA
1TMF204005R3400 F204 AC-40/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 300 mA
1TMF204005R3630 F204 AC-63/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 300 mA
BA2CSF204005R3800 F204 AC-80/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 80A. Sens = 300 mA
BA2CSF204005R3900 F204 AC-100/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 100A. Sens = 300 mA
BA2CSF204001R3950 F204 AC-125/0,3 Interruptor diferencial
tetrapolar In 125A. Sens = 300 mA
BA2CSF204101R4250 F204A-25/0,5 Interruptor diferencial
tetrapolar In 25A. Sens = 500 mA
BA2CSF204101R4400 F204A-40/0,5 Interruptor diferencial
tetrapolar In 40A. Sens = 500 mA
BA2CSF204101R4630 F204A-63/0,5 Interruptor diferencial
tetrapolar In 63A. Sens = 500 mA
BA2CSF204101R4800 F204A-80/0,5 Interruptor diferencial
tetrapolar In 80A. Sens = 500 mA
BA2CSF204101R4900 F204A-100/0,5 Interruptor diferencial
tetrapolar In 100A. Sens = 500 mA
   
Tipo A – Clase AP-R  Alta Inmunidad
Bipolares
1TMF202405R1250 F202 A-25/0,03 AP-R Interruptor diferencial
bipolar  In 25A Sens = 30 mA AI
   
1TMF202405R1400 F202 A-40/0,03 AP-R Interruptor diferencial
bipolar  In 40A Sens = 30 mA AI
1TMF202405R1630 F202 A-63/0,03 AP-R Interruptor diferencial
bipolar  In 63A Sens = 30 mA AI
BA2CSF202401R1800 F202 A-80/0,03 AP-R Interruptor diferencial
bipolar  In 80A Sens = 30 mA AI
BA2CSF202401R1900 F202 A-100/0,03 AP-R Interruptor diferencial
bipolar  In 100A Sens = 30 mA AI
   
Tetrapolares
1TMF204405R1250 F204 A-25/0,03 AP-R Interruptor diferencial
tetrapolar  In 25A Sens = 30 mA AI
   
1TMF204405R1400 F204 A-40/0,03 AP-R Interruptor diferencial
tetrapolar  In 40A Sens = 30 mA AI
1TMF204405R1630 F204 A-63/0,03 AP-R Interruptor diferencial
tetrapolar  In 63A Sens = 30 mA AI
BA2CSF204401R1800 F204 A-80/0,03 AP-R Interruptor diferencial
tetrapolar  In 80A Sens = 30 mA AI
BA2CSF204401R1900 F204 A-100/0,03 AP-R Interruptor diferencial
tetrapolar  In 100A Sens = 30 mA AI
BA2CSF204401R1950 F204 A-125/0,03 AP-R Interruptor diferencial
tetrapolar  In 125A Sens = 30 mA AI
   
Tipo A – Selectivo
Bipolares
BA2CSF202201R2400 F202 A S-40/0,1 Interruptor diferencial
bipolar  In 40A Sens = 100 mA
   
BA2CSF202201R2630 F202 A S-63/0,1 Interruptor diferencial
bipolar  In 63A Sens = 100 mA
BA2CSF202201R2900 F202 A S-100/0,1 Interruptor diferencial
bipolar  In 100A Sens = 100 mA
   
Tetrapolares
BA2CSF204201R2400 F204 A S-40/0,1 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 40A Sens = 100 mA
   
BA2CSF204201R2630 F204 A S-63/0,1 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 63A Sens = 100 mA
BA2CSF204201R2900 F204 A S-100/0,1 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 100A Sens = 100 mA
   
Bipolares
BA2CSF202201R3400 F202 A S-40/0,3 Interruptor diferencial
bipolar  In 40A Sens = 300 mA
   
BA2CSF202201R3630 F202 A S-63/0,3 Interruptor diferencial
bipolar  In 63A Sens = 300 mA
BA2CSF202201R3900 F202 A S-100/0,3 Interruptor diferencial
bipolar  In 100A Sens = 300 mA
   
Tetrapolares
BA2CSF204201R3400 F204 A S-40/0,3 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 40A Sens = 300 mA
   
BA2CSF204201R3630 F204 A S-63/0,3 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 63A Sens = 300 mA
BA2CSF204201R3900 F204 A S-100/0,3 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 100A Sens = 300 mA
BA2CSF204201R3950 F204 A S-125/0,3 Interruptor diferencial
Tetrapolar  In 125A Sens = 300 mA
   
Clase B – Instantáneo
Bipolares
BA2CSF202568R1400 F202B-40/0.03 Interruptor diferencial
bipolar  In 40A Sens = 30 mA – Clase B
   
BA2CSF202568R3400 F202B-40/0.3 Interruptor diferencial
bipolar  In 40A Sens = 300 mA – Clase B
   
Tetrapolares
BA2CSF204568R1400 F204B-40/0.03 Interruptor diferencial
tetrapolar  In 40A Sens = 30 mA – Clase
B
   
BA2CSF204568R1630 F204B-63/0.03 Interruptor diferencial
tetrapolar  In 63A Sens = 30 mA – Clase
B
   
BA2CSF204568R3400 F204B-40/0.3 Interruptor diferencial
tetrapolar  In 40A Sens = 300 mA –
Clase B
   
BA2CSF204568R3630 F204B-63/0.3 Interruptor diferencial
tetrapolar  In 63A Sens = 300 mA –
Clase B
   
Clase B – Selectivo
Tetrapolares
BA2CSF204868R3400 F204BS-40/0.3 Interruptor diferencial
tetrapolar  In 40A Sens = 300 mA –
Clase B – Selectivo
 
BA2CSF204868R3630 F204BS-63/0.3 Interruptor diferencial
tetrapolar  In 63A Sens = 300 mA –
Clase B – Selectivo
 
DS202C – Interruptores
termomagnéticos con protección diferencial instantánea
hasta 6kA 
I =
30mA
BA2CSR252140R1064 DS202C C6 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=6, 6kA, curva C, Sens=30mA
 
BA2CSR252140R1104 DS202C C10 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=10, 6kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR252140R1164 DS202C C16 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=16, 6kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR252140R1204 DS202C C20 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=20, 6kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR252140R1254 DS202C C25 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=25, 6kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR252140R1324 DS202C C32 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=32, 6kA, curva C, Sens=30mA
 
I =
300mA
BA2CSR252140R3064 DS202C C6 A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=6, 6kA, curva C, Sens=300mA
 
BA2CSR252140R3104 DS202C C10 A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=10, 6kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR252140R3164 DS202C C16 A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=16, 6kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR252140R3204 DS202C C20 A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=20, 6kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR252140R3254 DS202C C25A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=25, 6kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR252140R3324 DS202C C32 A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=32, 6kA, curva C, Sens=300mA
 
Icn=10kA
I =
30mA
BA2CSR272140R1064 DS202C M C6 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=6, 10kA, curva C, Sens=30mA
 
BA2CSR272140R1104 DS202C M C10 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=10, 10kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR272140R1164 DS202C M C16 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=16, 10kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR272140R1204 DS202C M C20 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=20, 10kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR272140R1254 DS202C M C25 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=25, 10kA, curva C, Sens=30mA
BA2CSR272140R1324 DS202C M C32 A30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=32, 10kA, curva C, Sens=30mA
 
I =
300mA
BA2CSR272140R3064 DS202CMC6A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=6, 10kA, curva C, Sens=300mA
 
BA2CSR272140R3104 DS202CMC10A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=10, 10kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR272140R3164 DS202CMC16A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=16, 10kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR272140R3204 DS202CMC20A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=20, 10kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR272140R3254 DS202CMC25A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=25, 10kA, curva C, Sens=300mA
BA2CSR272140R3324 DS202CMC32A300 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=32, 10kA, curva C, Sens=300mA
Tipo A – Clase AP-R  Alta Inmunidad
BA2CSR272440R1064 DS202C M C6 APR30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=6, 10kA, curva C, Sens=30mA AI
BA2CSR272440R1104 DS202C M C10 APR30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=10, 10kA, curva C, Sens=30mA AI
BA2CSR272440R1164 DS202C M C16 APR30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=16, 10kA, curva C, Sens=30mA AI
BA2CSR272440R1204 DS202C M C20 APR30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=20, 10kA, curva C, Sens=30mA AI
BA2CSR272440R1254 DS202C M C25 APR30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=25, 10kA, curva C, Sens=30mA AI
BA2CSR272440R1324 DS202C M C32 APR30 Interruptor
termomagnético y diferencial bipolar In=32, 10kA, curva C, Sens=30mA AI
Bloque Diferencial DDA202
– Bipolar
BA2CSB202101R0250 DDA202A-25/0,01 Bloque Diferencial 25A
Clase A 10mA 2 Polos (p/S200)
   
BA2CSB202101R1250 DDA202A-25/0,03 Bloque Diferencial 25A
Clase A 30mA 2 Polos (p/S200)
   
BA2CSB202101R1400 DDA202A-40/0,03 Bloque Diferencial 40A
Clase A 30mA 2 Polos (p/S200)
BA2CSB202101R1630 DDA202A-63/0,03 Bloque Diferencial 63A
Clase A 30mA 2 Polos (p/S200)
   
BA2CSB202101R3250 DDA202A-25/0,3 Bloque Diferencial 25A
Clase A 300mA 2 Polos (p/S200)
BA2CSB202101R3400 DDA202A-40/0,3 Bloque Diferencial 40A
Clase A 300mA 2 Polos (p/S200)
BA2CSB202101R3630 DDA202A-63/0,3 Bloque Diferencial 63A
Clase A 300mA 2 Polos (p/S200)
   
BA2CSB202401R1250 DDA202A-25/0,03AP-R Bloque Diferencial 25A
Clase A AP-R 30mA 2 Polos (p/S200)
BA2CSB202401R1400 DDA202A-40/0,03AP-R Bloque Diferencial 40A
Clase A AP-R 30mA 2 Polos (p/S200)
BA2CSB202401R1630 DDA202A-63/0,03AP-R Bloque Diferencial 63A
Clase A AP-R 30mA 2 Polos (p/S200)
   
Bloque Diferencial DDA203
– Tripolar
BA2CSB203101R1250 DDA203A-25/0,03 Bloque Diferencial 25A
Clase A 30mA 3 Polos (p/S200)
   
BA2CSB203101R1400 DDA203A-40/0,03 Bloque Diferencial 40A
Clase A 30mA 3 Polos (p/S200)
BA2CSB203101R1630 DDA203A-63/0,03 Bloque Diferencial 63A
Clase A 30mA 3 Polos (p/S200)
   
BA2CSB203101R3250 DDA203A-25/0,3 Bloque Diferencial 25A
Clase A 300mA 3 Polos (p/S200)
BA2CSB203101R3400 DDA203A-40/0,3 Bloque Diferencial 40A
Clase A 300mA 3 Polos (p/S200)
BA2CSB203101R3630 DDA203A-63/0,3 Bloque Diferencial 63A
Clase A 300mA 3 Polos (p/S200)
   
BA2CSB203401R1250 DDA203A-25/0,03AP-R Bloque Diferencial 25A
Clase A AP-R 30mA 3 Polos (p/S200)
BA2CSB203401R1400 DDA203A-40/0,03AP-R Bloque Diferencial 40A
Clase A AP-R 30mA 3 Polos (p/S200)
BA2CSB203401R1630 DDA203A-63/0,03AP-R Bloque Diferencial 63A
Clase A AP-R 30mA 3 Polos (p/S200)
   
Bloque Diferencial DDA204
– Tetrapolar
BA2CSB204101R1250 DDA204A-25/0,03 Bloque Diferencial 25A
Clase A 30mA 4 Polos (p/S200)
   
BA2CSB204101R1400 DDA204A-40/0,03 Bloque Diferencial 40A
Clase A 30mA 4 Polos (p/S200)
BA2CSB204101R1630 DDA204A-63/0,03 Bloque Diferencial 63A
Clase A 30mA 4 Polos (p/S200)
   
BA2CSB204101R3250 DDA204A-25/0,3 Bloque Diferencial 25A
Clase A 300mA 4 Polos (p/S200)
BA2CSB204101R3400 DDA204A-40/0,3 Bloque Diferencial 40A
Clase A 300mA 4 Polos (p/S200)
BA2CSB204101R3630 DDA204A-63/0,3 Bloque Diferencial 63A
Clase A 300mA 4 Polos (p/S200)
   
BA2CSB204401R1250 DDA204A-25/0,03AP-R Bloque Diferencial 25A
Clase A AP-R 30mA 4 Polos (p/S200)
BA2CSB204401R1400 DDA204A-40/0,03AP-R Bloque Diferencial 40A
Clase A AP-R 30mA 4 Polos (p/S200)
BA2CSB204401R1630 DDA204A-63/0,03AP-R Bloque Diferencial 63A
Clase A AP-R 30mA 4 Polos (p/S200)
   
Bloque Diferencial DDA800
BA2CSB802401R1000 DDA802 A-100/0,03 AP-R Bloque Diferencial Alta
Inmunidad 100A 30mA 2 Polos (p/S800)
   
BA2CSB803401R1000 DDA803 A-100/0,03 AP-R Bloque Diferencial Alta
Inmunidad 100A 30mA 3 Polos (p/S800)
BA2CSB804401R1000 DDA804 A-100/0,03 AP-R Bloque Diferencial Alta
Inmunidad 100A 30mA 4 Polos (p/S800)
BA2CSB802201R3000 DDA802 A S-100/0,3  Bloque Diferencial
Selectivo 100A 300mA 2 Polos (p/S800)
BA2CSB803201R3000 DDA803 A S-100/0,3  Bloque Diferencial
Selectivo 100A 300mA 3 Polos (p/S800)
BA2CSB804201R3000 DDA804 A S-100/0,3  Bloque Diferencial
Selectivo 100A 300mA 4 Polos (p/S800)
   
Interruptores
Diferenciales
Accesorios
Accesorios para
interruptores termomagnéticos S200 e Interruptores Diferenciales F200
Contactos auxiliares –
Conexión por tornillos
(hasta 3 por interruptor)
BA2CDS200912R0001 S2C-H6R Contactos Auxiliares
1NA/1NC de posición (p/S200 – F200) – Derecho – Compatible S2C-…R
BA2CDS200922R0001 S2C-S/H6R Contactos auxilliares de
falla o posicion (p/S200 – F200) – Derecho – Compatible S2C-…R
Bobinas de apertura
BA2CSS200933R0011 F2C-A1 Bobina de apertura 12 a
60VCA/CC (p/F200)
     
BA2CSS200933R0012 F2C-A2 Bobina de apertura 110 a
415VCA y 110 a 250VCC (p/F200)
   
Bobinas de mínima tensión
BA2CSS200911R0001 S2C-UA12DC      Bobina de mínima tensión
de 12VCC (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
 
BA2CSS200911R0002 S2C-UA24AC      Bobina de mínima tensión
de 24VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0003 S2C-UA48AC      Bobina de mínima tensión
de 48VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0004 S2C-UA110AC     Bobina de mínima tensión
de 110VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0005 S2C-UA230AC     Bobina de mínima tensión
de 220VCA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0006 S2C-UA400AC     Bobina de mínima tensión
de 380V CA (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
BA2CSS200911R0007 S2C-UA24DC      Bobina de mínima tensión
de 24VCC (p/S200 – F200) – Compatible S2C-…R
 
Bobinas de maxima tensión
BA2CSS200910R0005 S2C-OVP1 Bobina de maxima tensión
de 275VCA – Compatible S2C-…R
   
BA2CSS200993R0005 S2C-OVP2 Bobina de maxima tensión
de 290VCA – Compatible S2C-…R
   
Comando motorizado para
Interruptores Diferenciales
BA2CSF200997R0013 F2C-CM Comando motor para
Interruptores Diferenciales FH200 – F200
   
Reconectador para
Interruptores Diferenciales
BA2CSF200996R0013 F2C-ARI30 Reconectador Automatico –
3 Recierres – Uso Industrial (p/ F200)
   
BA2CSF200992R0005 F2C-ARH Reconectador Automatico –
Uso Residencial (p/ F200)
BA2CSF200991R0005 F2C-ARH-T Reconectador Automatico
c/Autotesteo periodico – Uso Residencial (p/ F200)
 
Interruptores
Diferenciales
Accesorios
Accesorios para
interruptores termomagnéticos S200 e Interruptores Diferenciales F200
Peines de conexión – 10mm
BA2CDL210001R1060 PS1/60 Peine Unipolar – 60 pines
– 63A
       
BA2CDL220001R1012 PS2/12 Peine Bipolar – 12 pines
– 63A
BA2CDL220001R1058 PS2/58 Peine Bipolar – 58 pines
– 63A
BA2CDL230001R1012 PS3/12 Peine Tripolar – 12 pines
– 63A
BA2CDL230001R1060 PS3/60 Peine Tripolar – 60 pines
– 63A
BA2CDL240101R1012 PS4/12 Peine Tetrapolar – 12
pines – 63A
BA2CDL240101R1060 PS4/60 Peine Tetrapolar – 60
pines – 63A
BA2CDL240213R1012 PS4/12NA Peine Tetrapolar (L1-N ;
L2-N ; L3-N) – 12 pines – 63A
BA2CDL240101R1058 PS4/58N Peine Tetrapolar (L1-N ;
L2-N ; L3-N) – 58 pines – 63A
BA2CDL240110R1058 PS4/58NNA Peine Repartidor
Tetrapolar – Alimentacion L1-L2-L3-N ; repartidor L1+N – L2+N – L3+N  – 58 pines – 63A
Peines de conexión – 16mm
BA2CDL210001R1660 PS1/60/16 Peine Unipolar – 60 pines
– 80A
       
BA2CDL220001R1612 PS2/12/16 Peine Bipolar – 12 pines
– 80A
BA2CDL220001R1658 PS2/58/16 Peine Bipolar – 58 pines
– 80A
BA2CDL230001R1612 PS3/12/16 Peine Tripolar – 12 pines
– 80A
BA2CDL230001R1660 PS3/60/16 Peine Tripolar – 60 pines
– 80A
BA2CDL240101R1612 PS4/12/16 Peine Tetrapolar – 12
pines – 80A
BA2CDL240101R1660 PS4/60/16 Peine Tetrapolar – 60
pines – 80A
BA2CDL240101R1658 PS4/58/16N Peine Tetrapolar (L1-N ;
L2-N ; L3-N) – 58 pines – 80A
BA2CDL240110R1658 PS4/58/16NNA Peine Repartidor
Tetrapolar – Alimentacion L1-L2-L3-N ; repartidor L1+N – L2+N – L3+N  – 58 pines – 80A
Peines de conexión – 30mm
BA2CDL210001R3011 PS1/11/30 Peine Unipolar – 11 pines
– 120A
       
BA2CDL210001R3060 PS1/60/30 Peine Unipolar – 60 pines
– 120A
BA2CDL230001R3060 PS3/60/30 Peine Tripolar – 60 pines
– 120A
BA2CDL240001R3060 PS4/60/30 Peine Tetrapolar – 60
pines – 120A
     
Tapas terminales para
Peines de conexión
BA2CDL200001R0001 PS-END Tapa terminal para peine
PS2 – PS3
     
BA2CDL200001R0004 PS-END 0 Tapa terminal para peine
PS1
BA2CDL200001R0002 PS-END 1 Tapa terminal para peine
PS4
       
Relés Diferenciales
RD
Fijacion Riel DIN
BA2CSM142120R1201 RD2 Rele Diferencial, Alim
230-400V. Sensibilidad 0,03 a 2A. Tiempo Regulable 0,3 a 5s
BA2CSM242120R1201 RD2-48 Rele Diferencial, Alim
48-150VAC/DC. Sensibilidad 0,03 a 2A. Tiempo Regulable 0,3 a 5s
BA2CSJ201001R0002 RD3 Rele Diferencial, Alim
230-400V (c/señaliz). Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 10s
BA2CSJ201001R0001 RD3-48 Rele Diferencial, Alim
12-48VCA/CC (c/señaliz). Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 10s
BA2CSJ202001R0002 RD3M Rele Diferencial, Alim
230-400V (c/señaliz). Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 10s.
Filtro de frecuencia
BA2CSJ202001R0001 RD3M-48 Rele Diferencial, Alim
12-48VCA/CC (c/señaliz). Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 10s.
Filtro de frecuencia
BA2CSJ203001R0002 RD3P Rele Diferencial, Alim
230-400V (c/señaliz). Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 10s.
Filtro de frecuencia e indicador de barra
BA2CSJ203001R0001 RD3P-48 Rele Diferencial, Alim
12-48VCA/CC (c/señaliz). Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 10s. Filtro de frecuencia e indicador de barra
ELR
Fijacion Panel – 96×96
BA2CSG152130R1202 ELR96 Rele Diferencial,
96X96mm. Alim 110-400V. Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 5s. 1DO
BA2CSG452130R1202 ELR96V24 Rele Diferencial,
96X96mm. Alim 24-48VCA/CC. Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 5s.
1DO
BA2CSG152434R1202 ELR96P Rele Diferencial,
96X96mm. Alim 110-400V. Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 5s. 2DO
BA2CSG452434R1202 ELR96V24P Rele Diferencial,
96X96mm. Alim 24-48VCA/CC. Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 5s.
2DO
BA2CSG152435R1202 ELR96PF Rele Diferencial,
96X96mm. Alim 110-400V. Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 5s.
2DO. Filtro de Frecuencia
BA2CSG152436R1202 ELR96PD Rele Diferencial,
96X96mm. Alim 110-400V. Sensibilidad 0,03 a 30A. Tiempo Regulable 0 a 5s.
2DO. Filtro de Frecuencia. Display Digital
Transformadores
Toroidales para RD
TR
BA2CSM029000R1211 TRM Transformador Toroidal de
Diám. 29mm. Imax = 65A – Fijacion DIN
   
BA2CSG035100R1211 TR1 Transformador Toroidal de
Diám. 35mm. Imax = 75A
BA2CSG060100R1211 TR2 Transformador Toroidal de
Diám. 60mm. Imax = 85A
BA2CSG080100R1211 TR3 Transformador Toroidal de
Diám. 80mm. Imax = 110A
BA2CSG110100R1211 TR4 Transformador Toroidal de
Diám. 110mm Imax = 250A
BA2CSG160200R1211 TR160A Transformador Toroidal de
Diám. 160mm N/P Imax = 400A
BA2CSG210100R1211 TR5 Transformador Toroidal de
Diám. 210mm Imax = 630A
BA2CSG300100R1211 TR6 Transformador Toroidal de
Diám. 300mm Imax = 5000A
BA2CSG300200R1211 TR6A Transformador Toroidal de
Diám. 300mm Imax = 5000A
   
Detector de fallas de
arco (AFDD) para RIEL DIN
S-ARC1 
para instalaciones hasta
Icc=6kA
BA2CSA255901R9104 S-ARC1 C10 Detector de fallas de
arco hasta 10 A con protección sobretensión > 275V
 
BA2CSA255901R9164 S-ARC1 C16 Detector de fallas de
arco hasta 16 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA255901R9204 S-ARC1 C20 Detector de fallas de
arco hasta 20 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA255901R9254 S-ARC1 C25 Detector de fallas de
arco hasta 25 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA255901R9324 S-ARC1 C32 Detector de fallas de
arco hasta 32 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA255901R9404 S-ARC1 C40 Detector de fallas de
arco hasta 40 A con protección sobretensión > 275V
 
para instalaciones hasta
Icc=10kA
BA2CSA275901R9104 S-ARC1 M C10 Detector de fallas de
arco hasta 10 A con protección sobretensión > 275V
 
BA2CSA275901R9164 S-ARC1 M C16 Detector de fallas de
arco hasta 16 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA275901R9204 S-ARC1 M C20 Detector de fallas de
arco hasta 20 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA275901R9254 S-ARC1 M C25 Detector de fallas de
arco hasta 25 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA275901R9324 S-ARC1 M C32 Detector de fallas de
arco hasta 32 A con protección sobretensión > 275V
BA2CSA275901R9404 S-ARC1 M C40 Detector de fallas de
arco hasta 40 A con protección sobretensión > 275V
 
Detector de fallas de
arco con proteccion Diferencial (AFDD+RCD)
DS-ARC1 
Icn=10kA, Sens=30mA
BA2CSA255103R1064 DS-ARC1C6A30 Detector de falla de arco
con proteccion diferencial In: 6 A 
curva C 10kA Sens=30mA incluye protección
sobretensión > 275V
BA2CSA255103R1104 DS-ARC1C10A30 Detector de falla de arco
con proteccion diferencial In: 10 A 
curva C 10kA Sens=30mA incluye protección sobretensión > 275V
BA2CSA255103R1164 DS-ARC1C16A30 Detector de falla de arco
con proteccion diferencial In: 16 A 
curva C 10kA Sens=30mA incluye protección sobretensión > 275V
BA2CSA255103R1204 DS-ARC1C20A30[1] Detector de falla de arco
con proteccion diferencial In: 20 A 
curva C 10kA Sens=30mA incluye protección
sobretensión > 275V
Descargadores de
sobretensión
OVR
OVR H (UL)
200kAIC, NEMA 4/IP65,
multimodo, autoprotegido, Filtro protección ULTRAFINA, Monitoreo Avanzado
(contacto seco, alarma audible, boton silencio alarma, luz falla)
BA2CJB106277Y0005 OVRHSP602773YA OVR HW, SP, 60kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter + Monitor
BA2CJB108277Y0005 OVRHSP802773YA OVR HW, SP, 80kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter + Monitor
BA2CJB110277Y0005 OVRHSP1002773YA OVR HW, SP, 100kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter + Monitor
BA2CJB112277Y0003 OVRHSP1202773Y3 OVR HW, SP, 120kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB116277Y0003 OVRHSP1602773Y3 OVR HW, SP, 160kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB120277Y0003 OVRHSP2002773Y3 OVR HW, SP, 200kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB124277Y0003 OVRHSP2402773Y3 OVR HW, SP, 240kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB120277Y0003 OVRHSP2002773Y3 OVR HW, SP, 200kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB130277Y0003 OVRHSP3002773Y3 OVR HW, SP, 300kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB124277Y0003 OVRHSP2402773Y3 OVR HW, SP, 240kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB130277Y0003 OVRHSP3002773Y3 OVR HW, SP, 300kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
BA2CJB140277Y0003 OVRHSP4002773Y3 OVR HW, SP, 400kA,
277/480 Wye, 3-phase, 4 wire + Ground, Filter
 
3 fases + tierra
BA2CJB112480D0003 OVRHSP1204803D3 OVR HW, SP, 120kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
 
BA2CJB116480D0003 OVRHSP1604803D3 OVR HW, SP, 160kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
BA2CJB120480D0003 OVRHSP2004803D3 OVR HW, SP, 200kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
BA2CJB124480D0003 OVRHSP2404803D3 OVR HW, SP, 240kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
BA2CJB120480D0003 OVRHSP2004803D3 OVR HW, SP, 200kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
BA2CJB130480D0003 OVRHSP3004803D3 OVR HW, SP, 300kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
BA2CJB124480D0003 OVRHSP2404803D3 OVR HW, SP, 240kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
BA2CJB140480D0003 OVRHSP4004803D3 OVR HW, SP, 400kA, 480V
Delta, 3-phase, 3 wire + Ground, Filter
 
Redes TN-S / TT 230/400V
Tipo 1 y Tipo 1+2
Protección Bipolar – Circuitos
1+N
BA2CTB815710R1300 OVR T1-T2 1N 12.5 – 275s P QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Monofasico – Uf=275V – doble varistor – Enchufable
BA2CTB815101R4400 OVR T1-T2 1N 25 255 P TS Descargador Tipo 1+2 –
25kA Monofasico – Uf=255V Enchufable con Contacto de Señalización
Protección Tetrapolar –
Circuitos 3+N
BA2CTB815710R1900 OVR T1-T2 3N 12.5 – 275s P QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Trifasico – Uf=275V – doble varistor – Enchufable
 
BA2CTB815710R0700 OVR T1-T2 3N 12,5 – 275s P TS QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Trifasico – Uf=275V – doble varistor – Enchufable – Con Señalización
BA2CTB815101R4500 OVR T1-T2 3N 25 255 P TS Descargador Tipo 1+2 –
25kA Trifásico – Uf=255V Enchufable con Contacto de Señalización
Tipo 2
Protección Unipolar
BA2CTB815704R1200 OVR T2 40 275s P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Uf=275V Enchufable – Unipolar Fase
   
BA2CTB803973R1900 OVR T2 N 80 275 P QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Uf=275V Enchufable – Unipolar Neutro
 
Protección Bipolar – Circuitos
1+N
BA2CTB803972R1200 OVR T2+T3 1N 20 275 P QS Descargador Tipo 2+3 –
20kA Monofasico Uf=275V Enchufable
   
BA2CTB803972R1100 OVR T2 1N 40 275 P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Monofasico Uf=275V Enchufable
BA2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40 275 s P TS QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Monofasico Uf=275V Enchufable c/ Señalizacion
BA2CTB815708R0200 OVR T2 1N 80 275 s P TS QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Monofasico Uf=275V Enchufable c/ Señalizacion
 
Protección Tetrapolar –
Circuitos 3+N
BA2CTB803973R1200 OVR T2+T3 3N 20 275 P QS Descargador Tipo 2+3 –
20kA Trifasico Uf=275V Enchufable
   
BA2CTB803973R1100 OVR T2 3N 40 275 P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico Uf=275V Enchufable
BA2CTB815704R0800 OVR T2 3N 40 275 s P TS QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico Uf=275V Enchufable c/ Señalizacion
BA2CTB815708R0800 OVR T2 3N 80 275 s P TS QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Trifasico Uf=275V Enchufable c/ Señalizacion
 
Protección Tripolar –
Circuitos 3F (Sin Neutro)
BA2CTB803873R3400 OVR T2+T3 3L 20 275 P QS Descargador Tipo 2 – 20kA
Trifasico sin Neutro Uf=275V Enchufable
 
BA2CTB803873R2400 OVR T2 3L 40 275 P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico sin Neutro Uf=275V Enchufable
BA2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40 275 s P TS QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico sin Neutro Uf=275V Enchufable c/ Señalizacion
BA2CTB815708R0600 OVR T2 3L 80 275 s P TS QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Trifasico sin Neutro Uf=275V Enchufable c/ Señalizacion
Tipo 2 – Autoprotegido
Protección Bipolar – Circuitos
1+N
BA2CTB803701R0700 OVR PLUS N1 20 Descargador Tipo 2 – 20
kA – Monofasico – Autoprotegido – Monobloque
 
BA2CTB803701R0100 OVR PLUS N1 40 Descargador Tipo 2 – 40
kA – Monofasico – Autoprotegido – Monobloque
 
Protección Tetrapolar –
Circuitos 3+N
BA2CTB803701R0400 OVR PLUS N3 20 Descargador Tipo 2 – 20
kA – Trifasico – Autoprotegido – Monobloque
 
BA2CTB803701R0300 OVR PLUS N3 40 Descargador Tipo 2 – 40
kA – Trifasico – Autoprotegido – Monobloque
 
Redes TN-S / TT 400/690V
Tipo 1+2
Protección Bipolar – Circuitos
1+N
BA2CTB815710R4200 OVR T1+2 1N 12.5 – 440s P QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Monofasico – Uf=440V – doble varistor – Enchufable
BA2CTB815710R3000 OVR T1+2 1N 12.5 – 440s P TS QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Monofasico – Uf=440V – doble varistor – con Señalizacion – Enchufable
Protección Tetrapolar –
Circuitos 3+N
BA2CTB815710R4800 OVR T1+2 3N 12.5 – 440s P QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Trifasico – Uf=275V – doble varistor – Enchufable
 
BA2CTB815710R3600 OVR T1+2 3N 12.5 – 440s P TS QS Descargador Tipo 1+2 –
12,5kA Trifasico – Uf=440V – doble varistor – con Señalizacion – Enchufable
Tipo 2
Protección Unipolar
BA2CTB815704R4100 OVR T2 40 440s P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Uf=440V Enchufable – Unipolar Fase
   
BA2CTB815708R5400 OVR T2 N 80 440s P QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Uf=440V Enchufable – Unipolar Neutro
 
Protección Tetrapolar –
Circuitos 3+N
BA2CTB803973R1400 OVR T2 3N 40 440 P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico Uf=440V Enchufable
   
BA2CTB815708R3700 OVR T2 3N 80 440s P TS QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Trifasico Uf=440V Enchufable c/ Señalizacion
 
Protección Tripolar –
Circuitos 3F (Sin Neutro)
BA2CTB803873R2800 OVR T2 3L 40 440 P QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico sin Neutro Uf=440V Enchufable
 
BA2CTB803873R2700 OVR T2 3L 40 440 P TS QS Descargador Tipo 2 – 40kA
Trifasico sin Neutro Uf=440V Enchufable c/ Señalizacion
BA2CTB815708R3500 OVR T2 3L 80 440s P TS QS Descargador Tipo 2 – 80kA
Trifasico sin Neutro Uf=440V Enchufable c/ Señalizacion
Iluminacion Publica –
LED
1 Fases + N  257V
Protección Bipolar – Circuitos
1+N
BA2CTB804500R0200 OVR T2-T3 N1 15-275 SL Descargador Tipo 2+3 – 15
kA – IP42 – Iluminacion LED – Monofásico – con reserva
 
Seccionador
Portafusibles
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM200983R1801 E91/20 Seccionador portafusible
unipolar 20 A, 8×32
     
BA2CSM200923R1801 E91/32 Seccionador portafusible
unipolar 32 A,10×38
BA2CSM279022R1801 E91/50 Seccionador portafusible
unipolar 50 A,14×51
BA2CSM277572R1801 E91/125 Seccionador portafusible
unipolar 100 A, 22X58
     
BA2CSM202423R1801 E91/20s Seccionador portafusible
unipolar 20 A, 8×32 con Indicacion de Fusible Quemado
 
BA2CSM202483R1801 E91/32s Seccionador portafusible
unipolar 32 A,10×38 con Indicacion de Fusible Quemado
BA2CSM237202R1801 E91/50s Seccionador portafusible
unipolar 50 A,14×51 con Indicacion de Fusible Quemado
BA2CSM289632R1801 E91/125s Seccionador portafusible
unipolar 100 A, 22X58 con Indicacion de Fusible Quemado
BA2CSM200943R1801 E93/20 Seccionador portafusible
tripolar 20 A, 8×32
     
BA2CSM204753R1801 E93/32 Seccionador portafusible
tripolar 32 A,10×38
BA2CSM277962R1801 E93/50 Seccionador portafusible
tripolar 50 A,14×51
BA2CSM277502R1801 E93/125 Seccionador portafusible
tripolar 100 A, 22X58
     
Relé de control,
secuencia y falta de fase
Fijación sobre riel DIN –
Para instalaciones trifásicas
BA2CSM111310R1331 SQZ3 Relé de control y
secuencia de fase
     
Aparatos modulares de
instalación
Equipamiento
Hospitalario
Monitor de Aislación
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM244000R1501 ISOLTESTER-DIG-RZ Monitor de aislación
hasta 2 paneles
     
BA2CSM341000R1501 ISOLTESTER-DIG-PLUS Monitor de aislación
hasta 4 paneles. Salida RS485 ModBus
   
Panel de señalización
remota
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM273063R1521 QSD-DIG 230/24 Panel de señalización
remota para Isoltester
     
Transformador de
Aislación
Para quirófanos y salas de terapia
BA2CSM210000R1541 TI3-S Transformador de
aislación uso médico 220/220Vca 3kVA con PT100
 
BA2CSM220000R1541 TI5-S Transformador de
aislación uso médico 220/220Vca 5kVA con PT100
BA2CSM230000R1541 TI7,5-S Transformador de
aislación uso médico 220/220Vca 7,5kVA con PT100
 
Transformador de
Corriente Hospitalario
Para quirófanos y salas de terapia
BA2CSG111060R1141 CTA/25 Transformador de
Corriente 25/5 – Clase 0,5 – 5VA –  No
pasante
   
BA2CSG111080R1141 CTA/40 Transformador de
Corriente 40/5 – Clase 0,5 – 5VA –  No
pasante
   
Interruptores Solo
Magnéticos
Para quirófanos y salas de terapia
BA2CDA282799R0251 M202 – C25 Interruptor Solo
Magnético 2 Polos, 25A, 10kA
     
BA2CDA282799R0401 M202 – C40 Interruptor Solo
Magnético 2 Polos, 40A, 10kA
BA2CDA282799R0631 M202 – C63 Interruptor Solo
Magnético 2 Polos, 63A, 10kA
     
Monitores de Aislacion
Industriales
BA2CSM656000R1500 ISL-C 600 Monitor de Aislacion
Industrial – Redes 60 a 760VAC
   
BA2CSM222000R1500 ISL-A 115 Monitor de Aislacion
Industrial – Redes 100 a 144VDC
BA2CSM333000R1500 ISL-A 230 Monitor de Aislacion
Industrial – Redes 220VDC
BA2CSM249853R1500 ISL-A 600 Monitor de Aislacion
Industrial – Redes 400 a 600VDC
BA2CSM111000R1500 ISL-A 24-48 Monitor de Aislacion
Industrial – Redes 24 a 48VAC/VDC
   
Seccionador de Línea
E200
Fijación sobre riel DIN
Unipolares
BA2CDE281001R0063 E 201/63r                           Seccionador de línea
unipolar In 63, Maneta Roja, Fijación DIN
   
BA2CDE281001R0080 E 201/80r                          Seccionador de línea
unipolar In 80, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE281001R0100 E 201/100r                          Seccionador de línea
unipolar In 100, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE281001R0125 E 201/125r                          Seccionador de línea
unipolar In 125, Maneta Roja, Fijación DIN
   
Bipolares
BA2CDE282001R0063 E 202/63r                           Seccionador de línea
bipolar In 63, Maneta Roja, Fijación DIN
   
BA2CDE282001R0080 E 202/80r                          Seccionador de línea
bipolar In 80, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE282001R0100 E 202/100r                          Seccionador de línea
bipolar In 100, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE282001R0125 E 202/125r                          Seccionador de línea
bipolar In 125, Maneta Roja, Fijación DIN
   
Tripolares
BA2CDE283001R0063 E 203/63r                           Seccionador de línea
tripolar In 63, Maneta Roja, Fijación DIN
   
BA2CDE283001R0080 E 203/80r                          Seccionador de línea
tripolar In 80, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE283001R0100 E 203/100r                          Seccionador de línea
tripolar In 100, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE283001R0125 E 203/125r                          Seccionador de línea
tripolar In 125, Maneta Roja, Fijación DIN
   
Tetrapolares
BA2CDE284001R0063 E 204/63r                           Seccionador de línea
tetrapolar In 63, Maneta Roja, Fijación DIN
   
BA2CDE284001R0080 E 204/80r                          Seccionador de línea
tetrapolar In 80, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE284001R0100 E 204/100r                          Seccionador de línea
tetrapolar In 100, Maneta Roja, Fijación DIN
BA2CDE284001R0125 E 204/125r                          Seccionador de línea
tetrapolar In 125, Maneta Roja, Fijación DIN
   
Para
otros modelos y/o calibres, por favor consultar.
Selectoras Riel DIN
E21x
Fijación sobre riel DIN –
9mm
2 Posiciones
BA2CCA703000R0001 E211-16-10 Selectora Perfil DIN 2
Posiciones 1NO 9mm 16A
     
BA2CCA703005R0001 E211-16-20 Selectora Perfil DIN 2
Posiciones 2NO 9mm 16A
BA2CCA703040R0001 E213-16-001 Selectora Perfil DIN 2
Posiciones 1INV 9mm 16A
BA2CCA703045R0001 E213-16-002 Selectora Perfil DIN 2
Posiciones 2INV 9mm 16A
BA2CCA703050R0001 E218-16-11 Selectora Perfil DIN 2
Posiciones 1NA + 1NC 9mm 16A
BA2CCA703060R0001 E218-16-22 Selectora Perfil DIN 2
Posiciones 2NA + 2NC 9mm 16A
   
3 Posiciones I-O-II
BA2CCA703025R0001 E214-16-101 Selectora Perfil DIN 3
Posiciones 1INV 9mm 16A I-O-II
   
BA2CCA703030R0001 E214-16-202 Selectora Perfil DIN 3
Posiciones 2INV 9mm 16A I-O-II
   
Pulsadores Perfil DIN
BA2CCA703150R0001 E215-16-11B Pulsador 1NA+1NC  Gris 9mm 16A      
BA2CCA703151R0001 E215-16-11C Pulsador 1NA+1NC  Rojo 9mm 16A
BA2CCA703152R0001 E215-16-11D Pulsador 1NA+1NC  Verde 9mm 16A
BA2CCA703153R0001 E215-16-11E Pulsador 1NA+1NC  Amarillo 9mm 16A
BA2CCA703154R0001 E215-16-11F Pulsador 1NA+1NC  Negro 9mm 16A
BA2CCA703155R0001 E215-16-11G Pulsador 1NA+1NC  Azul 9mm 16A      
Pilotos Luminosos DIN
BA2CCA703400R0001 E219-B Piloto Luminos Perfil DIN
220V  Blanco 9mm
     
BA2CCA703401R0001 E219-C Piloto Luminos Perfil DIN
220V  Rojo 9mm
BA2CCA703402R0001 E219-D Piloto Luminos Perfil DIN
220V Verde 9mm
BA2CCA703403R0001 E219-E Piloto Luminos Perfil DIN
220V  Amarillo 9mm
BA2CCA703404R0001 E219-G Piloto Luminos Perfil DIN
220V  Azul 9mm
BA2CCA703910R0001 E219-2CD Piloto Luminos Perfil DIN
220V  Rojo-Verde 9mm
BA2CCA703900R0001 E219-3C Piloto Luminos Perfil DIN
220V  3 Rojos 9mm
BA2CCA703901R0001 E219-3D Piloto Luminos Perfil DIN
220V  3 Verdes 9mm
BA2CCA703902R0001 E219-3CDE Piloto Luminos Perfil DIN
220V  Rojo Amarillo Verde 9mm
   
Para
otros modelos y/o calibres, por favor consultar.
Contactores de
Instalación Serie ESB/EN – LÍNEA MODULAR
Contactores de 2 y 4
polos Cat AC-1
Serie ESB II nueva generación!
BA1SBE111111R0620 ESB16-20N-06 Contactor ESB 16A, 2NA,
230Vca/Vcc, 1 módulo
   
BA1SBE111111R0120 ESB16-20N-01 Contactor ESB 16A, 2NA,
24Vca/Vcc, 1 módulo
     
BA1SBE121111R0620 ESB20-20N-06 Contactor ESB 20A, 2NA,
230Vca/Vcc, 1 módulo
BA1SBE121111R0120 ESB20-20N-01 Contactor ESB 20A, 2NA,
24Vca/Vcc, 1 módulo
BA1SAE231111R0640 ESB25-40N-06 Contactor ESB 25A, 4NA,
230Vca/Vcc, 2 módulos
   
BA1SAE231111R0140 ESB25-40N-01 Contactor ESB 25A, 4NA,
24Vca/Vcc, 2 módulos
   
BA1SAE231111R0604 ESB25-04N-06 Contactor ESB 25A, 4NC,
230Vca/Vcc, 2 módulos
BA1SAE231111R0104 ESB25-04N-01 Contactor ESB 25A, 4NC,
24Vca/Vcc, 2 módulos
BA1SAE341111R0640 ESB40-40N-06 Contactor ESB 40A, 4NA,
230Vca/Vcc, 3 módulos
   
BA1SAE341111R0140 ESB40-40N-01 Contactor ESB 40A, 4NA,
24Vca/Vcc, 3 módulos
   
BA1SAE351111R0640 ESB63-40N-06 Contactor ESB 63A, 4NA,
230Vca/Vcc, 3 módulos
BA1SAE351111R0140 ESB63-40N-01 Contactor ESB 63A, 4NA,
24Vca/Vcc, 3 módulos
BA1SAE661111R0640 ESB100-40N-06 Contactor ESB 100A, 4NA,
230Vca/Vcc, 6 módulos
   
BA1SAE661111R0140 ESB100-40N-01 Contactor ESB 100A, 4NA,
24Vca/Vcc, 6 módulos
   
Contactores de 2 y 4
polos Cat AC-1 con mando Manual
Serie EN II nueva generación!
BA1SBE122111R0620 EN20-20N-06 Contactor EN 20A, 2NA,
230VVcc con mando Manual, 1 módulo
   
BA1SBE122111R0120 EN20-20N-01 Contactor EN 20A, 2NA,
24Vca/Vcc con mando Manual, 1 módulo
 
BA1SAE232111R0640 EN25-40N-06 Contactor EN 25A, 4NA,
230Vca/Vcc con mando Manual, 2 Módulos
BA1SAE232111R0140 EN25-40N-01 Contactor EN 25A, 4NA,
24Vca/Vcc con mando Manual, 2 Módulos
BA1SAE342111R0640 EN40-40N-06 Contactor EN 40A, 4NA,
230Vca/Vcc con mando Manual, 3 Módulos
 
BA1SAE342111R0140 EN40-40N-01 Contactor EN 40A, 4NA,
24Vca/Vcc con mando Manual, 3 Módulos
 
Accesorios para
contactores modulares ESB y EN (generación II)
BA1SAE901901R1020 EH04-20N Contacto auxiliar 2
NA  para ESB-EN, medio módulo
   
BA1SAE901901R1011 EH04-11N Contacto auxiliar 1 NA +
1 NC para ESB-EN, medio módulo
   
Para
otros modelos de la familia, por favor consultar.
Telerruptores
Fijación sobre riel DIN
BA2TAZ312000R2012 E290-16-20/230 Telerruptor con 2
contactos NA 16A – 230 VCA – 115VCC
   
BA2TAZ312000R2042 E290-16-20/24 Telerruptor con 2
contactos NA 16A – 24 VCA
BA2TAZ312000R2013 E290-16-11/230 Telerruptor con 1
contacto NA + 1 NC 16A – 230 VCA – 115VCC
BA2TAZ312000R2043 E290-16-11/24 Telerruptor con 1
contacto NA + 1 NC 16A – 24 VCA
BA2TAZ322000R2012 E290-32-20/230 Telerruptor con 2
contactos NA 32A – 230 VCA – 115VCC
BA2CCA704340R0001 E299-11 Contacto Auxiliar de
Potencia 1NA + 1NC 16A (p/E29x)
   
Aparatos modulares de
instalación
Interruptores Horarios
Fijación sobre riel DIN
Electrónico con reserva
BA2CSM222531R1000 DW1 Int. Horario Digital
prog. diaria-semanal y res. 6 años, hasta 120 eventos – Salida 1 INV 16A-
Programacion Bluetooth
BA2CSM222521R1000 DW2 Int. Horario Digital
prog. diaria-semanal y res. 6 años hasta 120 eventos – Salida 2 INV 16A –
Programación Bluetooth
BA2CSM222491R1000 DWTL1 Int. Horario Digital e
Interruptor Astronomico – 120 eventos – 1 INV 16A – Alimentacion 220V –
Programacion Bluetooth
BA2CSM221201R1000 DY365 Int. Horario Digital
prog.anual y res. 6 años – 900 eventos – 2 INV 16A – Admite GPS y modulos de
expansión – Bluetooth
BA2CSM250411R1000 DYW GPS Antena GPS para DY365 –
Sincronización via Posicion Global
BA2CSM221191R1000 DY365 2CE Modulo de Expansion para
DY365 – 2 Canales 8A @250V
BA2CSM221181R1000 DY365 4CE Modulo de Expansion para
DY365 – 4 Canales 8A @250V
   
Electromecanicos
BA2CSM222471R1000 AD1NO-15m Int. Horario Prog Diaria
– Pasos 15m – Salida 1 INV 16A – Sin Reserva
 
BA2CSM222441R1000 AD1CO-R-30m Int. Horario Prog Diaria
– Pasos 30m – Salida 1 INV 16A – Reserva 150Hs
BA2CSM222431R1000 AW1CO-R-210m Int. Horario Prog Semanal
– Pasos 210m – Salida 1 INV 16A – Reserva 150Hs
 
Interruptor de Escalera
Fijación sobre riel DIN
BA2CDE110000R0501 E232-230 Interruptor de escalera 1
a 7 min. 230V
     
Interruptor Crepuscular
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM229921R1341 TL1 Interruptor crepuscular –
Salida 1INV 1000W – Alim 110-230V – Fijacion Riel DIN ( incluye fotocelula TLs) 
BA2CSM229931R1341 TLs Sensor Fotocelula para
TL1
BA2CSM229911R1341 TL1 Pole Interruptor crepusculary
fotosensor – Salida 1INV 1000W – Alim 110-230V – Instalacion Externa 
Interruptor Astronómico
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM222511R1000 DWA1 Interruptor Astronomico 1
INV – Alimentacion 220V – In : 16A – Programacion Bluetooth
BA2CSM222501R1000 DWA2 Interruptor Astronomico 2
INV – Alimentacion 220V – In : 16A – Programacion Bluetooth
Termoestato
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM236803R1380 THS-S Termoestato – Calefaccion
(0..10°C) Ventilacion (20…60°C) Sensor Incluido
 
Fijación sobre Panel
BA2CSG524000R2021 TMD-4/96 Controlador de
Temperatura TMD 4/96 – Rango de Medición 0…220°C – Sensor PT100 no incluido –
4 Salidas 
Alim 24..220VAC – 96x96mm – Fijacion sobre panel
Contador Horario
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM131000R1601 HMT 1/220  Contador Horario hasta
100.000 Horas, Display 7 digitos. Clase 0,5 Alimentacion : 220V
Controlador de Carga
Fijación sobre riel DIN
BA2CSM229901R1311 LCR Gestor de Carga, Consumo
y tiempo de reconexion configurable. 1 Canal 16A – Indicacion LED y Buzzer
Instrumentos Eléctricos
Multimedidores
M1M – Multimedidores de
Panel 96×96
BA1SYG235081R4051 M1M 10 Panel Multivariable 96×96
con display – Tensión, Corriente, Frecuencia – Contador de Horas – sin comunicación -, Alim : 80/300VAC/DC
BA1SYG207591R4051 M1M 12 Panel Multivariable
96×96 con display – Tensión, Corriente, Frecuencia, Factor de Potencia,
Potencia y energia Activa – Contador de Horas – sin comunicación -, Alim :
80/300VAC/DC
BA1SYG207581R4051 M1M 12 Modbus Panel Multivariable
96×96 con display – Tensión, Corriente, Frecuencia, Factor de Potencia,
Potencia y energia Activa – Contador de Horas – comunicación Modbus RS485 -,
Alim : 80/300VAC/DC
BA2TAZ661010R2000 M1M 15 Panel Multivariable
96×96 con display – Tensión, Corriente, Frecuencia, Factor de Potencia,
Potencia y energia Activa, Reactiva, Aparente – Contador de Horas – sin
comunicación -, Alim : 80/300VAC/DC
BA2TAZ661012R2000 M1M 15 MODBUS Panel Multivariable
96×96 con display – Tensión, Corriente, Frecuencia, Factor de Potencia,
Potencia y energia Activa, Reactiva y Aparente – Contador de Horas –
comunicación Modbus RS485 -, Alim : 80/300VAC/DC
BA2TAZ662010R2000 M1M 20 Panel Multivariable
96×96 display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva
Aparente – Contador de Horas – sin comunicación -, Alim : 100-230VAC/DC
BA2TAZ662012R2000 M1M 20 MODBUS Panel Multivariable
96×96 display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva
Aparente – Contador de Horas – MODBUS RTU -, Alim : 100-230VAC/DC
BA2TAZ662014R2000 M1M 20 ETHERNET Panel Multivariable
96×96 display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva
Aparente – Contador de Horas – MODBUS TCP/IP -, Alim : 100-230VAC/DC
BA2TAZ662012R2001 M1M 20 I/O Panel Multivariable
96×96 display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva
Aparente – Contador de Horas – 2DI+2DO – MODBUS RTU -, Alim : 100-230VAC/DC
BA2TAZ663012R2000 M1M 30 MODBUS Panel Multivariable
96×96 display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva
Aparente, THD – Contador de Horas – 2DI – MODBUS RTU -, Alim : 100-230VAC/DC
BA2TAZ663014R2000 M1M 30 ETHERNET Panel Multivariable
96×96 display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva
Aparente, THD – Contador de Horas – 2DI – MODBUS TCP/IP -, Alim :
100-230VAC/DC
BA2TAZ663012R2001 M1M 30 I/O Panel Multivariable 96×96
display LCD – Variables Electricas, Potencias, Energia Activa Reactiva Aparente, THD – Contador de Horas – 2DI+2DO – MODBUS RTU
-, Alim : 100-230VAC/DC
M4M 20 – Analizadores de
red, 96 x 96  con display LCD
BA2CSG251151R4051 M4M 20 Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DO Prog – Alarmas – Sin comunicación  – Alim
: 48..240VAC/DC
BA2CSG251141R4051 M4M 20 MODBUS Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DO Prog – Alarmas – Modbus RTU
RS485 – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG204471R4051 M4M 20 ETHERNET Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DO Prog – Alarmas – Modbus TCP
RJ45  – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG207081R4051 M4M 20 ROGOWSKI Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DO Prog – Alarmas – Modbus RTU
RS485 – Med de Corr via Sensor Rogowski R4M 
– Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG236831R4051 M4M 20 BACNET Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DO Prog – Alarmas – BACnet/IP
RJ45  – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG251131R4051 M4M 20 PROFIBUS Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DO Prog – Alarmas –
Profibus  – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG251161R4051 M4M 20 I/O Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – THD – Display LCD – 2DI/DO Prog + 2DO + 2AO – Alarmas – Modbus RTU RS485 – Alim : 48..240VAC/DC
M4M 30 – Analizadores de
red y Graficadores, 96 x 96  con
display TouchScreen
BA2CSG274761R4051 M4M 30 MODBUS Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – Graficador – TouchScreen – Contadores parciales – Alarmas – 4DI/DO Prog – Modbus RTU RS485  – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG274681R4051 M4M 30 ETHERNET Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – Graficador – TouchScreen – Contadores parciales –
Alarmas – 4DI/DO Prog – Modbus TCP RJ45 
– Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG202461R4051 M4M 30 ROGOWSKI Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – Graficador – TouchScreen – Contadores parciales –
Alarmas – 4DI/DO Prog – Modbus RS485 
Med de Corr. con sensores Rogowski R4M – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG202451R4051 M4M 30 BACNET Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – Graficador – TouchScreen – Contadores parciales –
Alarmas – 4DI/DO Prog – BACnet/IP RJ45 
– Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG236791R4051 M4M 30 PROFIBUS Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – Graficador – TouchScreen – Contadores parciales –
Alarmas – 4DI/DO Prog – Profibus – Alim : 48..240VAC/DC
BA2CSG202471R4051 M4M 30 I/O Analizador de Red – 4
Cuadrantes – Clase 0,5s – Graficador – TouchScreen – Contadores parciales – Alarmas – 6DI/DO Prog + 2AO – Modbus RTU RS485  – Alim : 48..240VAC/DC
R4M – Sensores Rogowski
BA2CSG202160R1101 R4M 80 Sensor rogowski para
Analizador M4M – Diametro 80mm
   
BA2CSG202150R1101 R4M 200 Sensor rogowski para
Analizador M4M – Diametro 200mm
   
Instrumentos Eléctricos
Transformadores de
Corriente
CT PRO XT
BA2CSG225745R1101 CT PRO XT 40 Transformador de
Corriente – Relacion 40/5 – 20×10
   
BA2CSG225755R1101 CT PRO XT 50 Transformador de
Corriente – Relacion 50/5 – 20×10
BA2CSG225765R1101 CT PRO XT 60 Transformador de
Corriente – Relacion 60/5 – 20×10
BA2CSG225775R1101 CT PRO XT 80 Transformador de
Corriente – Relacion 80/5 – 20×10
BA2CSG225785R1101 CT PRO XT 100 Transformador de
Corriente – Relacion 100/5 – 20×10
BA2CSG225795R1101 CT PRO XT 150 Transformador de
Corriente – Relacion 150/5 – 20×10
BA2CSG225805R1101 CT PRO XT 200 Transformador de
Corriente – Relacion 200/5 – 20×10
BA2CSG225815R1101 CT PRO XT 250 Transformador de
Corriente – Relacion 250/5 – 20×10
   
CT MAX
BA2CSG225945R1101 CT MAX 300 Transformador de
Corriente – Relacion 300/5 – 30×15 ; 40×10
   
BA2CSG225955R1101 CT MAX 400 Transformador de
Corriente – Relacion 400/5 – 30×15 ; 40×10
BA2CSG225965R1101 CT MAX 500 Transformador de
Corriente – Relacion 500/5 – 30×15 ; 40×10
BA2CSG225975R1101 CT MAX 600 Transformador de
Corriente – Relacion 600/5 – 30×15 ; 40×10
   
CT 6
BA2CSG421130R1101 CT6/250 Transformador de
Corriente – Relacion 250/5 – 60×20
   
BA2CSG421140R1101 CT6/300 Transformador de
Corriente – Relacion 300/5 – 60×20
BA2CSG421150R1101 CT6/400 Transformador de
Corriente – Relacion 400/5 – 60×20
BA2CSG421160R1101 CT6/500 Transformador de
Corriente – Relacion 500/5 – 60×20
BA2CSG421170R1101 CT6/600 Transformador de
Corriente – Relacion 600/5 – 60×20
BA2CSG421180R1101 CT6/800 Transformador de
Corriente – Relacion 800/5 – 60×20
BA2CSG421190R1101 CT6/1000 Transformador de
Corriente – Relacion 1000/5 – 60×20
BA2CSG421200R1101 CT6/1200 Transformador de
Corriente – Relacion 1200/5 – 60×20
BA2CSG421220R1101 CT6/1500 Transformador de
Corriente – Relacion 1500/5 – 60×20
BA2CSG421230R1101 CT6/2000 Transformador de
Corriente – Relacion 2000/5 – 60×20
BA2CSG421240R1101 CT6/2500 Transformador de
Corriente – Relacion 2500/5 – 60×20
   
CT 8
BA2CSG521170R1101 CT8/600 Transformador de
Corriente – Relacion 600/5 – 80×30
   
BA2CSG521180R1101 CT8/800 Transformador de
Corriente – Relacion 800/5 – 80×30
BA2CSG521190R1101 CT8/1000 Transformador de
Corriente – Relacion 1000/5 – 80×30
BA2CSG521200R1101 CT8/1200 Transformador de
Corriente – Relacion 1200/5 – 80×30
BA2CSG521220R1101 CT8/1500 Transformador de
Corriente – Relacion 1500/5 – 80×30
BA2CSG521230R1101 CT8/2000 Transformador de
Corriente – Relacion 2000/5 – 80×30
BA2CSG521240R1101 CT8/2500 Transformador de
Corriente – Relacion 2500/5 – 80×30
BA2CSG521250R1101 CT8/3000 Transformador de
Corriente – Relacion 3000/5 – 80×30
   
CT 8V
BA2CSG631170R1101 CT8-V/600 Transformador de
Corriente – Relacion 600/5 – 80×30 Vertical
   
BA2CSG631180R1101 CT8-V/800 Transformador de
Corriente – Relacion 800/5 – 80×30 Vertical
BA2CSG631190R1101 CT8-V/1000 Transformador de
Corriente – Relacion 1000/5 – 80×30 Vertical
BA2CSG631200R1101 CT8-V/1200 Transformador de
Corriente – Relacion 1200/5 – 80×30 Vertical
BA2CSG631220R1101 CT8-V/1500 Transformador de
Corriente – Relacion 1500/5 – 80×30 Vertical
BA2CSG631230R1101 CT8-V/2000 Transformador de
Corriente – Relacion 2000/5 – 80×30 Vertical
BA2CSG631240R1101 CT8-V/2500 Transformador de
Corriente – Relacion 2500/5 – 80×30 Vertical
   
CT 12
BA2CSG721170R1101 CT12/600 Transformador de
Corriente – Relacion 600/5 – 125×50
   
BA2CSG721180R1101 CT12/800 Transformador de
Corriente – Relacion 800/5 – 125×50
BA2CSG721190R1101 CT12/1000 Transformador de
Corriente – Relacion 1000/5 – 125×50
BA2CSG721200R1101 CT12/1200 Transformador de
Corriente – Relacion 1200/5 – 125×50
BA2CSG721220R1101 CT12/1500 Transformador de
Corriente – Relacion 1500/5 – 125×50
BA2CSG721230R1101 CT12/2000 Transformador de
Corriente – Relacion 2000/5 – 125×50
BA2CSG721240R1101 CT12/2500 Transformador de
Corriente – Relacion 2500/5 – 125×50
BA2CSG721250R1101 CT12/3000 Transformador de
Corriente – Relacion 3000/5 – 125×50
BA2CSG721260R1101 CT12/4000 Transformador de
Corriente – Relacion 4000/5 – 125×50
BA2CSG721270R1101 CT12/5000 Transformador de
Corriente – Relacion 5000/5 – 125×50
   
CT 12V
BA2CSG831180R1101 CT12-V/800 Transformador de
Corriente – Relacion 800/5 – 125×50 Vertical
   
BA2CSG831190R1101 CT12-V/1000 Transformador de
Corriente – Relacion 1000/5 – 125×50 Vertical
BA2CSG831200R1101 CT12-V/1200 Transformador de
Corriente – Relacion 1200/5 – 125×50 Vertical
BA2CSG831220R1101 CT12-V/1500 Transformador de
Corriente – Relacion 1500/5 – 125×50 Vertical
BA2CSG831230R1101 CT12-V/2000 Transformador de
Corriente – Relacion 2000/5 – 125×50 Vertical
BA2CSG831240R1101 CT12-V/2500 Transformador de
Corriente – Relacion 2500/5 – 125×50 Vertical
BA2CSG831250R1101 CT12-V/3000 Transformador de
Corriente – Relacion 3000/5 – 125×50 Vertical
   
CT 30 – Nucleo Abierto
BA2CSG101100R1101 CT30/100 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 100/5 – 2x30x10
 
BA2CSG101110R1101 CT30/150 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 150/5 – 2x30x10
BA2CSG101130R1101 CT30/250 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 250/5 – 2x30x10
BA2CSG101150R1101 CT30/400 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 400/5 – 2x30x10
 
CT 80 – Nucleo Abierto
BA2CSG201130R1101 CT80/250 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 250/5 – 3x80x10
 
BA2CSG201150R1101 CT80/400 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 400/5 – 3x80x10
BA2CSG201160R1101 CT80/500 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 500/5 – 3x80x10
BA2CSG201170R1101 CT80/600 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 600/5 – 3x80x10
BA2CSG201190R1101 CT80/1000 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 1000/5 – 3x80x10
 
CT 120 – Nucleo Abierto
BA2CSG401180R1101 CT120/800 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 800/5 – 4X120x10
 
BA2CSG401200R1101 CT120/1200 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 1200/5 – 4X120x10
BA2CSG401220R1101 CT120/1500 Transformador de
Corriente – Nucleo Abierto – Relacion 1500/5 – 4X120x10
 
Medidores de Energía
Medidores EQ C-Series
Fijación sobre riel DIN
Monofásico
BA2CMA103572R1000 C11 110-300 Medidor de energía
monofásico 230V, directo 40A – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1 DO
Programable
Trifásico
BA2CMA103575R1000 C13 110-300 Medidor de energía
trifásico 230/400V, directo 40A – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1 DO
Programable
Medidores EQ B-Series
Fijación sobre riel DIN
Monofásico – Directos 65A
BA2CMA100149R1000 B21 111-100 Medidor de energía
monofásico 230V, directo 65A – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1 DO
Programable
BA2CMA100150R1000 B21
112-100             
Medidor de energía
monofásico 230V, directo 65A – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1 DO
Programable MODBUS
BA2CMA100155R1000 B21
312-100            
Medidor de energía
monofásico 230V, directo 65A – Energia Activa y Reactiva, 4Q, Control de
tarifa, ModBus – 2DI + 2DO Programable
Trifásico – Directos 65A
BA2CMA100163R1000 B23 111-100 Medidor de energía
trifásico 230/400V, directo 65A – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1 DO
Programable
BA2CMA100164R1000 B23 112
-100           
Medidor de energía
trifásico 230/400V, directo 65A – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1 DO
Programable MODBUS
Trifásico – Con
Transformador de Corriente
BA2CMA100178R1000 B24 112-100 Medidor de energía
trifásico 230/400V, indirecto via TI – Voltimetro, amperímetro, cofimetro – 1
DO Programable – ModBus RS485
BA2CMA100183R1000 B24 352-100 Med. de ener. tri.
230/400V, indirecto via TI, Energia Activa y Reactiva, 4Q, Control de tarifa,
Com ModBus RS485 Clase 0,5s – 2DI + 2DO
Programable
Medidores EQ A-Series
Fijación sobre riel DIN
Trifásico – Con
Transformador de Corriente
BA2CMA170537R1000 A44 352 – 100 Med. de ener. trif. 100 a
500V, Indirecto TI/6A. Energia Activa y Reactiva, 4Q, Control de Tarifa, Com MODBUS RS485 Clase 0,5s de Energia – 2DI + 2D0
Programable
BA2CMA170545R1000 A44 552 – 100 Med. de ener. trif, 100 a
500V, Indirecto TI/6A. Energia Activa y Reactiva, 4Q, Control de Tarifa, Picos de Demanda, Perfiles de Carga, armonicos y THD, Com
MODBUS RS485 Clase 0,5s de Energia – 4DI/DO Programables
Medidores de Energia EQ
EQmatic –  Gateway para Eficiencia Energética
BA2CDG110228R0011 QA/S 4.16.1 Gestor de energia
ISO50001: electricidad, gas, agua o vapor. Modbus/Ethernet-Autoregistrador configurable, alarmas y reportes, Alim 100…240VAC
BA2CDG110229R0011 QA/S 4.64.1 Gestor de energia
ISO50001: electricidad, gas, agua o vapor. Modbus/Ethernet-Autoregistrador configurable, alarmas y reportes, Alim 100…240VAC
Para
otros modelos de la familia, por favor consultar.
Para
otros modelos de la familia, por favor consultar.
System Pro M InSite
Unidad de Control
BA2CCG000242R0001 SCU100 Unidad de Control ProM
InSite, Modbus TCP/IP (RJ45) & Modbus RTU (RS485) – WebServer – Alim 88-257VAC
Modulos I/O Digitales
BA2CCG000246R0001 DM00 Modulo ProM InSite – 4
Salidas Relé 2,5A – 5Vdc/240Vac
   
BA2CCG000247R0001 DM10 Modulo ProM InSite – 2
Entradas Digitales 22-26Vdc y 2 Salidas Relé 2,5A – 5Vdc/240Vac
BA2CCG000245R0001 DM11 Modulo ProM InSite – 4
Entradas Digitales 22-26Vdc
   
Accesorios
BA2CCG000243R0001 INS105 Cable plano Pro M InSite
de 5mts de longitud
     
BA2CCG000244R0001 INS135 Set de 35 Conectores
sensores ProM InSite a cable plano
   
CMS – Sistema de medicion
de corriente
Unidad de Control
BA2CCA880000R0001 CMS-660 Unidad de control, con
comunicación ModBUS RTU – Corriente AC,DC – hasta 64 sensores – Alim 24VDC
BA2CCA880700R0001 CMS-700 Unidad de control –
Corrientes, Tensiones, Energia Activa y Reactiva, THD h/96 sensores – Modbus TCP/IP (RJ45) & Modbus RTU (RS485) – WebServer –
Alim 230VAC
Sensores de corriente
Nucleo Cerrado Fijacion a Cable
BA2CCA880109R0001 CMS-102CA Sensor de Corriente
nucleo cerrado 20A – Ancho 18mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
BA2CCA880108R0001 CMS-101CA Sensor de Corriente
nucleo cerrado 40A – Ancho 18mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
BA2CCA880107R0001 CMS-100CA Sensor de Corriente
nucleo cerrado 80A – Ancho 18mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
BA2CCA880117R0001 CMS-200CA Sensor de Corriente
nucleo cerrado 160A – Ancho 25mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
Sensores de corriente
Nucleo Abierto Fijacion a Cable
BA2CCA880222R0001 CMS-122CA Sensor de Corriente
nucleo abierto 20A – Ancho 18mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
BA2CCA880221R0001 CMS-121CA Sensor de Corriente
nucleo abierto 40A – Ancho 18mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
BA2CCA880220R0001 CMS-120CA Sensor de Corriente
nucleo abierto 80A – Ancho 18mm – Fijacion sobre Cable – CMS/ProM InSite
Sensores de corriente
Nucleo Abierto Fijacion a Termomagnetica
BA2CCA880212R0001 CMS-122PS Sensor de Corriente
nucleo abierto 20A – Ancho 18mm – Fijacion sobre termomagnetica – CMS/ProM InSite
BA2CCA880211R0001 CMS-121PS Sensor de Corriente
nucleo abierto 40A – Ancho 18mm – Fijacion sobre termomagnetica – CMS/ProM
InSite
BA2CCA880210R0001 CMS-120PS Sensor de Corriente
nucleo abierto 80A – Ancho 18mm – Fijacion sobre termomagnetica – CMS/ProM InSite
Accesorios
BA2CCA880148R0001 CMS-800 CMS – Cable plano de 2mts
de longitud
     
BA2CCA880331R0001 CMS-802 CMS – Cable plano de 5mts
de longitud
BA2CCA880145R0001 CMS-820 Set de 35 Conectores
sensores CMXX a cable plano
   
Dispositivos de Conexión
Enchufable
SmissLine
Barras de Conexionado –
IP20
3 Fases + N
BA2CCA183105R0001 24 PLE 3LN Sist. de Conex. de 24
modulos, 429/473 mm de largo, 3 Fases+Neutro
 
BA2CCA183117R0001 36 PLE 3LN  Sist. de Conex. de 36
modulos, 645/689 mm de largo, 3 Fases+Neutro
 
Accesorios
BA2CCA183035R0001 ZLS906 Base SMISSLINE 6 Modulos
– Sin Barra – 107mm
     
BA2CCA183030R0001 ZLS908 Base SMISSLINE 8 Modulos
– Sin Barra – 143mm
BA2CCF002772R0001 ZLS200 Barra SMISSLINE – 125A –
1979mm Long
BA2CCA183017R0001 ZLS920 Extremo Distribuidor
Sistema SMISSLINE – Fijacion a Tornillo a la estructura – 22mm por lado
BA2CCS500900R0181 ZLS725 Polo Blanco SMISSLINE
Ancho 18mm – 5 Pzas
BA2CCA205611R0001 ZLS938 Separador sistema de
Barra SMISSLINE Ancho 18mm
   
Sistemas de Conexión de
Entrada
Hasta 63A
BA2CCA205305R0001 ZLS260 Sist. de Conexión de
entrada L1-L3 de 2,5 a 25 mm2 – 63A por fase – Ancho 18mm
BA2CCA205306R0001 ZLS261 Sist. de Conexión de
entrada L2-N de 2,5 a 25 mm2 – 63A por fase – Ancho 18mm
 
Hasta 160A
BA2CCF181818R0001 ZLS924-3LN Sist. de Conexión de
entrada 3LN de 6 a 50 mm2 – 160A por fase – Ancho 72mm
 
BA2CCF181820R0001 ZLS924-3LNAB Sist. de Conexión de
entrada 3LN-LAB de 6 a 50mm2 (10mm2 para aux) – 160A por fase – Ancho 72mm
Hasta 200A
BA2CCV672501R0001 ZLS251 Sistema de Conexion de
Entrada fase L1  de 10 a 95mm2 – 200A –
Ancho 36mm
 
BA2CCV672502R0001 ZLS252 Sistema de Conexion de
Entrada fase L2 de 10 a 95mm2 – 200A – Ancho 36mm
BA2CCV672503R0001 ZLS253 Sistema de Conexion de
Entrada fase L3 de 10 a 95mm2 – 200A – Ancho 36mm
BA2CCV672500R0001 ZLS250 Sistema de Conexion de
Entrada fase N de 10 a 95mm2 – 200A – Ancho 36mm
  Linea Auxiliar            
BA2CCA205307R0001 ZLS262  Sistema de Conexion de
Entrada Auxiliares – 6A – Ancho 18mm
   
Sistemas de Conexión de
Salida
Cuando no se usan los aparatos
de maniobra especificos de la linea
BA2CCA180551R0001 ZLS970 Adaptador Universal DIN
Unipolar – Fase L1-L2-L3 32A – Alimentacion Superior – Ancho 18mm
BA2CCA180552R0001 ZLS971 Adaptador Universal DIN
Unipolar – Fase L1-L2-L3 32A – Alimentacion Inferior – Ancho 18mm
BA2CCA180553R0001 ZLS970N Adaptador Universal DIN
Unipolar – Neutro 32A – Alimentacion Superior – Ancho 18mm
BA2CCA180554R0001 ZLS971N Adaptador Universal DIN
Unipolar – Neutro 32A – Alimentacion Inferior – Ancho 18mm
BA2CCA180555R0001 ZLS972 Adaptador Universal DIN
Unipolar – Fase L1-L2-L3 63A – Alimentacion Superior – Ancho 18mm
BA2CCA180556R0001 ZLS973 Adaptador Universal DIN
Unipolar – Fase L1-L2-L3 63A – Alimentacion Inferior – Ancho 18mm
BA2CCA180557R0001 ZLS972N Adaptador Universal DIN
Unipolar – Neutro 63A – Alimentacion Superior – Ancho 18mm
BA2CCA180558R0001 ZLS973N Adaptador Universal DIN
Unipolar – Neutro 63A – Alimentacion Inferior – Ancho 18mm
BA2CCA180550R0001 ZLS964 Dummy Base Adaptador Riel
DIN
BA2CCC703715R0001 E210-SPV Set de union de
adaptadores 30 pzas (15 Juegos)
BA2CCA182500R0001 ZMS132-3L Adaptador Salida Motor
MS116/MS132 + AF – 3 Fases – Alimentacion superior – Ancho 45mm
BA2CCA182520R0001 ZMS930 Adaptador Guardamotor
MS116/MS132 – 3 Fases – Alimentacion inferior – Ancho 45mm
Gabinetes Plásticos
Mistral
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41F – IP41 –
Puerta Transparente – Embutir
BA1SLM004100A1200 1SLM004100A1200 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 4M
   
BA1SLM004100A1201 1SLM004100A1201 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 6M
BA1SLM004100A1202 1SLM004100A1202 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 8M
BA1SLM004100A1203 1SLM004100A1203 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 12M
BA1SLM004100A1204 1SLM004100A1204 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 18M
BA1SLM004100A1205 1SLM004100A1205 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 24M (2×12)
BA1SLM004100A1206 1SLM004100A1206 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 36M (2×18)
BA1SLM004100A1207 1SLM004100A1207 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 36M (3×12)
BA1SLM004100A1208 1SLM004100A1208 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 48M (4×12)
BA1SLM004100A1209 1SLM004100A1209 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 54M (3×18)
BA1SLM004100A1210 1SLM004100A1210 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Transparente – 72M (4×18)
BA1SLM004100A1922 1SLM004100A1922 Tablero MISTRAL41F – Kit
Union Vertical Ancho 12M
BA1SLM004100A1923 1SLM004100A1923 Tablero MISTRAL41F – Kit
Union Vertical Ancho 18M
   
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41F – IP41 –
Puerta Opaca – Embutir
BA1SLM004100A1100 1SLM004100A1100 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 4M
   
BA1SLM004100A1101 1SLM004100A1101 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 6M
BA1SLM004100A1102 1SLM004100A1102 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 8M
BA1SLM004100A1103 1SLM004100A1103 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 12M
BA1SLM004100A1104 1SLM004100A1104 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 18M
BA1SLM004100A1105 1SLM004100A1105 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 24M (2×12)
BA1SLM004100A1106 1SLM004100A1106 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 36M (2×18)
BA1SLM004100A1107 1SLM004100A1107 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 36M (3×12)
BA1SLM004100A1108 1SLM004100A1108 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 48M (4×12)
BA1SLM004100A1109 1SLM004100A1109 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 54M (3×18)
BA1SLM004100A1110 1SLM004100A1110 Tablero MISTRAL41F –
Embutir – Puerta Opaca – 72M (4×18)
BA1SLM004100A1922 1SLM004100A1922 Tablero MISTRAL41F – Kit
Union Vertical Ancho 12M
BA1SLM004100A1923 1SLM004100A1923 Tablero MISTRAL41F – Kit
Union Vertical Ancho 18M
   
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41W – IP41 –
Puerta Opaca – Sobreponer
BA1SPE007717F0310 1SPE007717F0310 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 8M
   
BA1SPE007717F0410 1SPE007717F0410 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 12M
BA1SPE007717F0810 1SPE007717F0810 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 18M
BA1SPE007717F0510 1SPE007717F0510 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 24M (2×12)
BA1SPE007717F0910 1SPE007717F0910 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 36M (2×18)
BA1SPE007717F0610 1SPE007717F0610 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 36M (3×12)
BA1SPE007717F0710 1SPE007717F0710 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 48M (4×12)
BA1SPE007717F1010 1SPE007717F1010 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 54M (3×18)
BA1SPE007717F1110 1SPE007717F1110 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 72M (4×18)
   
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41W – IP41 –
Puerta Opaca – Sobreponer (Con Terminales de Conexión)
BA1SLM004102A3108 1SLM004102A3108 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 48M (4×12) – Con Bornera de conexión
BA1SLM004102A3109 1SLM004102A3109 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 54M (3×18) – Con Bornera de conexión
BA1SLM004102A3110 1SLM004102A3110 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Opaca – 72M (4×18) – Con Bornera de conexión
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41W – IP41 –
Puerta Transparente – Sobreponer (Con Terminales de Conexión)
BA1SPE007717F0721 1SPE007717F0721 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Transparente – 48M (4×12) – Con Bornera de conexión
BA1SPE007717F1021 1SPE007717F1021 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Transparente – 54M (3×18) – Con Bornera de conexión
BA1SPE007717F1121 1SPE007717F1121 Tablero MISTRAL41W –
Sobreponer – Puerta Transparente – 72M (4×18) – Con Bornera de conexión
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41F – IP41 –
Multimedia – Embutir
BA1SLM004100A6305 1SLM004100A6305 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Embutir – Puerta Opaca – 2×12 – Sin Riel DIN
 
BA1SLM004100A6307 1SLM004100A6307 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Embutir – Puerta Opaca – 3×12 – Sin Riel DIN
BA1SLM004100A6309 1SLM004100A6309 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Embutir – Puerta Opaca – 3×18 – Sin Riel DIN
BA1SLM004100A1957 1SLM004100A1957 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Kit Patch Holder 16 Bocas
BA1SLM004100A1958 1SLM004100A1958 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Kit Router Holder
   
Tableros Plasticos Uso
Interior
MISTRAL41W – IP41 –
Multimedia – Sobreponer
BA1SLM004100A7105 1SLM004100A7105 Tablero MISTRAL41W
Multimedia – Sobreponer – Puerta Opaca – 2×12 – Sin Riel DIN
BA1SLM004100A7107 1SLM004100A7107 Tablero MISTRAL41W
Multimedia – Sobreponer – Puerta Opaca – 3×12 – Sin Riel DIN
BA1SLM004100A7109 1SLM004100A7109 Tablero MISTRAL41W
Multimedia – Sobreponer – Puerta Opaca – 3×18 – Sin Riel DIN
BA1SLM004100A1957 1SLM004100A1957 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Kit Patch Holder 16 Bocas
BA1SLM004100A1958 1SLM004100A1958 Tablero MISTRAL41F
Multimedia – Kit Router Holder
   
Interruptores automáticos
en caja moldeada 
SACE Tmax XT
XT1 – Tripolares (3p) –
Ejecución fija (F) – Teminales anteriores (F)
XT1B 160 Icu = 18kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA066799R1 XT1B 160 TMD 16-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 16 11min – 16max
BA1SDA066800R1 XT1B 160 TMD 20-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 20 14min – 20max
BA1SDA066801R1 XT1B 160 TMD 25-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 25 17,5min – 25max
BA1SDA066802R1 XT1B 160 TMD 32-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA066803R1 XT1B 160 TMD 40-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA066804R1 XT1B 160 TMD 50-500 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA066805R1 XT1B 160 TMD 63-630 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA066806R1 XT1B 160 TMD 80-800 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA066807R1 XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA066808R1 XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA066809R1 XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
XT1C 160 Icu = 25kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA067391R1 XT1C 160 TMD 25-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 25 17,5min – 25max
BA1SDA067392R1 XT1C 160 TMD 32-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA067393R1 XT1C 160 TMD 40-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA067394R1 XT1C 160 TMD 50-500 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067395R1 XT1C 160 TMD 63-630 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067396R1 XT1C 160 TMD 80-800 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067397R1 XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067398R1 XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067399R1 XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
XT1N 160 Icu = 36kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA067411R1 XT1N 160 TMD 32-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA067412R1 XT1N 160 TMD 40-450 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA067413R1 XT1N 160 TMD 50-500 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067414R1 XT1N 160 TMD 63-630 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067415R1 XT1N 160 TMD 80-800 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067416R1 XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067417R1 XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067418R1 XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
XT1S 160 Icu = 50kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA067431R1 XT1S 160 TMD 50-500 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067432R1 XT1S 160 TMD 63-630 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067433R1 XT1S 160 TMD 80-800 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067434R1 XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067435R1 XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067436R1 XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
XT1H 160 Icu = 70kA, Ics = 75% Icu
@ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA067449R1 XT1H 160 TMD 50-500 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067450R1 XT1H 160 TMD 63-630 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067451R1 XT1H 160 TMD 80-800 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067452R1 XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067453R1 XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067454R1 XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
XT2 – Tripolares (3p) –
Ejecución fija (F) – Teminales anteriores (F)
XT2N 160 Icu = 36kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA067000R1 XT2N 160 TMD 1.6-16 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 1,6 1,12min – 1,6max
BA1SDA067001R1 XT2N 160 TMD 2-20 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 2 1,4min – 2max
BA1SDA067002R1 XT2N 160 TMD 2.5-25 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 2,5 1,75min – 2,5max
BA1SDA067003R1 XT2N 160 TMD 3.2-32 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 3,2 2,24min – 3,2max
BA1SDA067004R1 XT2N 160 TMD 4-40 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 4 2,8min – 4max
BA1SDA067005R1 XT2N 160 TMD 5-50 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 5 3,5min – 5max
BA1SDA067006R1 XT2N 160 TMD 6.3-63 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 6,3 4,4min – 6,3max
BA1SDA067007R1 XT2N 160 TMD 8-80 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 8 5,6min – 8max
BA1SDA067008R1 XT2N 160 TMD 10-100 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 10 7min – 10max
BA1SDA067009R1 XT2N 160 TMD 12.5-125 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 12,5 9min – 12,5max
BA1SDA067010R1 XT2N 160 TMD 16-300 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 16 11min – 16max
BA1SDA067011R1 XT2N 160 TMD 20-300 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 20 14min – 20max
BA1SDA067012R1 XT2N 160 TMD 25-300 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 25 17,5min – 25max
BA1SDA067013R1 XT2N 160 TMD 32-320 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA067014R1 XT2N 160 TMA 40-400 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA067015R1 XT2N 160 TMA 50-500 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067016R1 XT2N 160 TMA 63-630 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067017R1 XT2N 160 TMA 80-800 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067018R1 XT2N 160 TMA 100-1000 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067019R1 XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067020R1 XT2N 160 TMA 160-1600 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 160 112min – 160max
BA1SDA067716R1 XT2N 160 TMG 16-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 16 11min – 16max
BA1SDA067717R1 XT2N 160 TMG 20-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 20 14min – 20max
BA1SDA067718R1 XT2N 160 TMG 25-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 25 17,5min – 25max
BA1SDA067719R1 XT2N 160 TMG 32-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA067720R1 XT2N 160 TMG 40-200 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA067721R1 XT2N 160 TMG 50-200 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067722R1 XT2N 160 TMG 63-200 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067723R1 XT2N 160 TMG 80-240 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067724R1 XT2N 160 TMG 100-300 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067725R1 XT2N 160 TMG 125-375 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067726R1 XT2N 160 TMG 160-480 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
BA1SDA067054R1 XT2N 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 10 4min-10max
BA1SDA067055R1 XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA067056R1 XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA067057R1 XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA067058R1 XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 160 64min – 160max
BA1SDA067067R1 XT2N 160 Ekip LSI In=10A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 10 4min-10max
BA1SDA067068R1 XT2N 160 Ekip LSI In=25A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA067069R1 XT2N 160 Ekip LSI In=63A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA067070R1 XT2N 160 Ekip LSI In=100A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA067071R1 XT2N 160 Ekip LSI In=160A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 160 64min – 160max
BA1SDA100010R1 XT2N 160 Ekip LIG In=10A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 10 4min-10max
BA1SDA100011R1 XT2N 160 Ekip LIG In=25A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA100012R1 XT2N 160 Ekip LIG In=63A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA100013R1 XT2N 160 Ekip LIG In=100A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA100014R1 XT2N 160 Ekip LIG In=160A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 160 64min – 160max
BA1SDA067072R1 XT2N 160 Ekip LSIG In=10A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 10 4min-10max
BA1SDA067073R1 XT2N 160 Ekip LSIG In=25A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA067074R1 XT2N 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA067075R1 XT2N 160 Ekip LSIG In=100A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA067076R1 XT2N 160 Ekip LSIG In=160A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 160 64min – 160max
XT2S 160 Icu = 50kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
Relé tipo Polos In Regulación térmico
BA1SDA067540R1 XT2S 160 TMD 1,6-16 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 1,6 1,12min – 1,6max
BA1SDA067541R1 XT2S 160 TMD 2-20 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 2 1,4min – 2max
BA1SDA067542R1 XT2S 160 TMD 2,5-25 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 2,5 1,75min – 2,5max
BA1SDA067543R1 XT2S 160 TMD 3,2-32 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 3,2 2,24min – 3,2max
BA1SDA067544R1 XT2S 160 TMD 4-40 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 4 2,8min – 4max
BA1SDA067545R1 XT2S 160 TMD 5-50 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 5 3,5min – 5max
BA1SDA067546R1 XT2S 160 TMD 6,3-63 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 6,3 4,4min – 6,3max
BA1SDA067547R1 XT2S 160 TMD 8-80 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 8 5,6min – 8max
BA1SDA067548R1 XT2S 160 TMD 10-100 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 10 7min – 10max
BA1SDA067549R1 XT2S 160 TMD 12,5-125 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 12,5 9min – 12,5max
BA1SDA067550R1 XT2S 160 TMD 16-300 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 16 11min – 16max
BA1SDA067551R1 XT2S 160 TMD 20-300 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 20 14min – 20max
BA1SDA067552R1 XT2S 160 TMD 25-300 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 25 17,5min – 25max
BA1SDA067553R1 XT2S 160 TMD 32-320 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA067554R1 XT2S 160 TMA 40-400 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA067555R1 XT2S 160 TMA 50-500 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067556R1 XT2S 160 TMA 63-630 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067557R1 XT2S 160 TMA 80-800 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067558R1 XT2S 160 TMA 100-1000 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067559R1 XT2S 160 TMA 125-1250 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067560R1 XT2S 160 TMA 160-1600 3p F F TMA – Térmico ajustable,
magnético ajustable
3 R 160 112min – 160max
BA1SDA067738R1 XT2S 160 TMG 16-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 16 11min – 16max
BA1SDA067739R1 XT2S 160 TMG 20-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 20 14min – 20max
BA1SDA067740R1 XT2S 160 TMG 25-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 25 17,5min – 25max
BA1SDA067741R1 XT2S 160 TMG 32-160 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 32 22,5min – 32max
BA1SDA067742R1 XT2S 160 TMG 40-200 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 40 28min – 40max
BA1SDA067743R1 XT2S 160 TMG 50-200 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 50 35min – 50max
BA1SDA067744R1 XT2S 160 TMG 63-200 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 63 44min – 63max
BA1SDA067745R1 XT2S 160 TMG 80-240 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 80 56min – 80max
BA1SDA067746R1 XT2S 160 TMG 100-300 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 100 70min – 100max
BA1SDA067747R1 XT2S 160 TMG 125-375 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 125 88min – 125max
BA1SDA067748R1 XT2S 160 TMG 160-480 3p F F TMG – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 160 112min – 160max
BA1SDA067800R1 XT2S 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 10 4min – 10max
BA1SDA067801R1 XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA067802R1 XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA067803R1 XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA067804R1 XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F Ekip LS/I – Electrónico
funciones L-S/I
3 R 160 64min – 160max
BA1SDA067810R1 XT2S 160 Ekip LSI In=10A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 10 4min – 10max
BA1SDA067811R1 XT2S 160 Ekip LSI In=25A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA067812R1 XT2S 160 Ekip LSI In=63A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA067813R1 XT2S 160 Ekip LSI In=100A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA067814R1 XT2S 160 Ekip LSI In=160A 3p F F Ekip LSI – Electrónico
funciones L-S-I
3 R 160 64min – 160max
BA1SDA100040R1 XT2S 160 Ekip LIG In=10A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 10 4min – 10max
BA1SDA100041R1 XT2S 160 Ekip LIG In=25A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA100042R1 XT2S 160 Ekip LIG In=63A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA100043R1 XT2S 160 Ekip LIG In=100A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA100044R1 XT2S 160 Ekip LIG In=160A 3p F F Ekip LIG – Electrónico
funciones L-I-G
3 R 160 64min – 160max
BA1SDA067815R1 XT2S 160 Ekip LSIG In=10A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 10 4min – 10max
BA1SDA067816R1 XT2S 160 Ekip LSIG In=25A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 25 10min – 25max
BA1SDA067817R1 XT2S 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 63 25min – 63max
BA1SDA067818R1 XT2S 160 Ekip LSIG In=100A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 100 40min – 100max
BA1SDA067819R1 XT2S 160 Ekip LSIG In=160A 3p F F Ekip LSIG – Electrónico
funciones L-S-I-G
3 R 160 64min – 160max
XT2H 160 Icu = 70kA, Ics = 100%
Icu @ 380VCA 
    Relé tipo     Polos In Regulación térmico
BA1SDA067584R1 XT2H 160 TMD 1,6-16 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 1,6 1,12min – 1,6max
BA1SDA067585R1 XT2H 160 TMD 2-20 3p F F TMD – Térmico ajustable,
magnético fijo
3 R 2 1,4min – 2max
BA1SDA067586R1 XT2H 160 TMD 2,5-25 3p F F TMD – Térmico ajustabl